Ny rapport: Bedre pensjon i PBL-barnehager

Ny rapport: Bedre pensjon i PBL-barnehager

Ansatte i private barnehager med PBL-tariff har en bedre pensjonsordning enn ansatte i kommunale barnehager. Det er hovedfunnet i en ny rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners.

Publisert:

Det er PBL som har bestilt rapporten som allerede har fått en del oppmerksomhet i mediene og i den offentlige debatten om private barnehager og om lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi var klar over at pensjonsordningen vår gir bedre utbetaling enn KS-ordningen. Men at det var så store forskjeller som rapporten viser, var vi ærlig talt ikke klar over. Dette viser at det ikke er grunnlag for å hevde at ansatte i private barnehager får dårligere pensjon enn ansatte i kommunale barnehager, slik enkelte gjør, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL-tariff og KS-tariff

Organisasjonsgraden i barnehagesektoren er svært høy, om lag 95 prosent av de private barnehagene har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene. PBL-området er det klart største tariffområdet for private barnehager.

I pensjonsrapporten fra anerkjente Lillevold & Partners har selskapet sammenlignet pensjonsutbetalingene til ansatte i private barnehager med PBL-tariff og kommunale barnehager med KS-tariff.

Selskapet har beregnet pensjonsutbetalingene for assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere og styrere i 50 og 100 prosent stilling i kommunale og private barnehager.

De har også sett på ansatte med ulik alder, det vil si ansatte født i 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990. Pensjonsutbetalingene for til sammen 40 ansatte er undersøkt.

36 av 40 får bedre pensjon

Undersøkelsene viser at ansatte i private barnehager med PBL-tariff har høyere pensjonsutbetalinger enn ansatte i kommunale barnehager i hele 36 av 40 tilfeller.

En del av forklaringene på forskjellene er levealdersjusteringen av den offentlige tjenestepensjonen, som så langt ikke er gjennomført i private ytelsesordninger som den PBL har for medlemmene sine.

Les mer om pensjon i private og offentlige barnehager på Barnehagemonitor.no.

Les rapporten fra Lillevold & Partners.