Innberetning av forsikringspremier for 2022

Innberetning av forsikringspremier for 2022

Barnehager med forsikringene gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke må innberette premie for disse for sine ansatte. Tallene finner du her!

Publisert:

PBL viser til samlet faktura på forsikringer, som medlemmer med tariffavtale mottok i 2022.

Deler av forsikringspremien skal innberettes som lønn for inneværende skatteår. 

Innberetning av premie

  • Gruppelivsforsikring innberettes med 436 kroner per ansatt
  • Gruppelivsforsikring tillegg Hybridpensjon innberettes med 365 kroner per ansatt i Hybridpensjonen
  • Utvidet yrkesskadeforsikring innberettes med 70 kroner per årsverk
  • Psykologisk førstehjelp innberettes med 22 kroner per ansatt
  • Fritidsulykke innberettes med 175 kroner per ansatt (gjelder kun dersom barnehagen er fakturert for dette)

Premien avregnes for ansatte som ikke har vært med i forsikringen gjennom hele skatteåret.

 I tillegg til at premien er skattbar for den ansatte, vil den også være grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Slik beregner du

Gruppelivsforsikring:

Lønnsinnberettes med 436 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 436 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder: 436,- x 5/12 = 181,67 kroner. 

Gruppelivsforsikring for alle ansatte som er omfattet av hybridpensjon:

Lønnsinnberettes med 365 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 365 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 365,- x 5/12 = 152,08 kroner.

NB! For ansatte som er omfattet av hybridpensjonen, skal det både innberettes 436 kroner for gruppeliv og 365 kroner for tilleggsdekningene knyttet til hybridpensjonen.

Yrkesskadeforsikring:

Lønnsinnberettes med 70 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Eksempel: 50 prosent stilling: Innberettes 35,00 kroner.

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 100 prosent stilling i sju måneder: 60 x 7/12 =  40,83 kroner.

Psykologisk førstehjelp:

Lønnsinnberettes med 22 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 22 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 19,- x 5/12 = 9,17 kroner. 

Fritidsulykke:

(gjelder kun dersom denne er fakturert)

Lønnsinnberettes med 175 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet.

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 175 kroner.

Ansatt deler av året:
Innberettes de måneder arbeidstakeren har vært ansatt (se eksempel under gruppelivsforsikring).