Innberetning av forsikringspremier for 2021

Innberetning av forsikringspremier for 2021

Barnehager med forsikringene gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke må innberette premie for disse for sine ansatte. Tallene finner du her!

Publisert:

PBL viser til samlet faktura på forsikringer, som medlemmer med tariffavtale mottok i 2021.

Deler av forsikringspremien skal innberettes som lønn for inneværende skatteår. 

Innberetning av premie

  • Gruppelivsforsikring innberettes med 415 kroner per ansatt
  • Gruppelivsforsikring tillegg Hybridpensjon innberettes med 348 kroner per ansatt i Hybridpensjonen
  • Yrkesskadeforsikring innberettes med 67 kroner per årsverk
  • Psykologisk førstehjelp innberettes med 21 kroner per ansatt
  • Fritidsulykke innberettes med 167 kroner per ansatt (gjelder kun dersom barnehagen er fakturert for dette)

Premien avregnes for ansatte som ikke har vært med i forsikringen gjennom hele skatteåret.

 I tillegg til at premien er skattbar for den ansatte, vil den også være grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Slik beregner du

Gruppelivsforsikring:

Lønnsinnberettes med 415 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 415 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder: 415,- x 5/12 = 172,92 kroner. 

Gruppelivsforsikring for alle ansatte som er omfattet av Hybridpensjon:

Lønnsinnberettes med 348 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 348 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 348,- x 5/12 = 145,00 kroner.

Yrkesskadeforsikring:

Lønnsinnberettes med 67 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 67 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 100 prosent stilling i sju måneder: 67 x 7/12 =  39,08 kroner.

Psykologisk førstehjelp:

Lønnsinnberettes med 21 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av innberettet beløp. 

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 21 kroner. 

Ansatt deler av året:
Innberett de måneder arbeidstakeren har vært ansatt.
Eksempel: 60 prosent stilling i fem måneder 21,- x 5/12 = 8,75 kroner. 

Fritidsulykke:

(gjelder kun dersom denne er fakturert)

Lønnsinnberettes med 167 kroner per ansatt.
Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av hele beløpet.

Arbeidstakere i deltidsstilling:
Innberettes (som for heltidsstilling) med 167 kroner.

Ansatt deler av året:
Innberettes de måneder arbeidstakeren har vært ansatt (se eksempel under gruppelivsforsikring).