Hvordan håndtere konflikter på arbeidsplassen?

HMS-rådgiverne Hanne Kvaløsæter (t.h.) og Lise Marie Grøttland Brox har sammen med andre kolleger i PBL Bedriftshelsetjeneste utviklet kurset «Konflikthåndtering i barnehagen», hvor målet først og fremst er å ruste leder og verneombud til å vite hvordan de skal håndtere en konflikt. Konflikthåndtering vil også være tema på HMS-konferansen i Oslo 1. februar.

HMS-rådgiverne Hanne Kvaløsæter (t.h.) og Lise Marie Grøttland Brox har sammen med andre kolleger i PBL Bedriftshelsetjeneste utviklet kurset «Konflikthåndtering i barnehagen», hvor målet først og fremst er å ruste leder og verneombud til å vite hvordan de skal håndtere en konflikt. Konflikthåndtering vil også være tema på HMS-konferansen i Oslo 1. februar.

Hvordan håndtere konflikter på arbeidsplassen?

Dersom du får en vannlekkasje ringer du rørleggeren og ber om hjelp. Men vet du hvordan du skal håndtere en konflikt som oppstår i barnehagen?

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i september i år. 

På alle arbeidsplasser hvor det jobber flere mennesker, vil det kunne oppstå konflikter fra tid til annen. Konflikter kan være noe du lærer av og som alle parter kan komme videre med, men konflikter kan også være svært kostbare om de får utvikle seg.

– En konflikt i barnehagen vil raskt kunne skape et dårlig arbeidsmiljø, og det er en høy risiko for at en konflikt kan utløse én eller flere sykmeldinger. Dersom konflikten får utvikle seg, kan den på sikt føre til at barnehagen mister dyktige medarbeidere. Den kan også ramme omdømme til barnehagen, sier HMS-rådgiverne Lise Marie Grøttland Brox og Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Tema på HMS-konferansen

De har bred erfaring med å bistå i ulike konflikter og ser behovet for at barnehagene blir bedre på å håndtere en konflikt om den oppstår. Sammen med andre kolleger i PBL Bedriftshelsetjeneste har de utviklet kurset «Konflikthåndtering i barnehagen», hvor målet først og fremst er å ruste leder og verneombud til å vite hvordan de skal håndtere en konflikt.

I tillegg vil konflikthåndtering være et viktig tema under PBL Bedriftshelsetjenestes HMS-konferanse i Oslo 1. februar.  

Les mer og meld deg på HMS-konferansen. 

– Konflikter er vanskelig å håndtere og ofte føler leder seg alene. Det er mye enklere å håndtere en vannlekkasje. Da kontakter du reparatøren og forsikringsselskapet, og får saken ut av verden, påpeker de to.

Lederens ansvar, men…

Dersom det oppstår en konflikt i barnehagen, er det leder som skal håndtere denne.

– Men det er viktig å presisere at å håndtere en konflikt, ikke er det samme som å løse den. Her har alle medarbeiderne i barnehagen en plikt til å bidra, sier Lise Marie Grøttland Brox.

– Det er viktig at medarbeiderne holder seg til tjenestevei. De har en plikt til å beskytte arbeidsplassen sin mot konflikter. Leder skal håndtere utviklingen av konflikten, men alle ansatte er pliktig til å bidra til å løse konflikten, tilføyer Hanne Kvaløsæter.

Et av de viktigste verktøy for å håndtere en konflikt, er en tydelig ledelse.

– Dessverre ser vi at en del ledere er konfliktsky og livredde for å kalle en konflikt for det den faktisk er, sier Lise Brox.

Mangler rutiner

For at leder skal føle seg trygg i sin rolle er det ifølge Brox og Kvaløsæter viktig at barnehagen har gode og kjente rutiner for hvordan en konflikt skal håndteres. Og ikke minst er det viktig med en god og tydelig ledelse som tar tak i konflikten – før den får utviklet seg.

– De fleste barnehagene har en rutine på konflikthåndtering, men det er ikke alle barnehagene som har implementert denne rutinen blant alle ansatte. Vi har sett eksempler på barnehager som ikke har noe rutine på dette området, sier Hanne Kvaløsæter.

Ulike konflikter

Brox og Kvaløsæter trekker frem tre ulike typer konflikter, som alle kan oppstå på arbeidsplassen.

  • Faglig konflikt
  • Organisatorisk konflikt
  • Privat konflikt

– Det finnes ulike måter å håndtere ulike konflikter på, og det kommer vi til å snakke om på kurset og på HMS-konferansen i Oslo 1. februar. Og igjen er det en god og tydelig ledelse som er nøkkelen for å lykkes, mener de to.

– Hva med en konflikt mot ledelsen?

– Dersom ledelsen er årsaken til konflikten er det viktig at barnehagen kobler bedriftshelsetjenesten inn i saken. Dette for å sikre objektivitet, understreker Brox.

– Hvordan kan barnehagen best forhindre at det oppstår en konflikt?

– Den beste måten å unngå konflikter på er å sikre at alle ansatte er kjent med barnehagens rutine om konflikthåndtering. Og jeg kan ikke få sagt det nok mange ganger, tydelig ledelse er avgjørende, sier Kvaløsæter.

– Hva gjør barnehagen om den har en pågående konflikt nå?

– Har du allerede en pågående konflikt i din barnehage som er vanskelig å løse, er ikke bare deltakelse på kurs godt nok. Da vil vi i tillegg anbefale deg å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for bistand. Utarbeidelse av konflikthåndteringsrutiner må skje i fredstid og ikke i en pågående konflikt, avslutter Brox og Kvaløsæter.