HMS-konferanse – for en friskere barnehage!

HMS-konferanse – for en friskere barnehage!

Hvordan kan du jobbe for å sikre og bevare godt arbeidsmiljø i din barnehage? PBL Bedriftshelsetjeneste inviterer til dagskonferanse  for å hjelpe deg på veien til en friskere barnehage.

Det finnes etter hvert god kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som kan utgjøre en risiko for helse og arbeidsrelatert sykefravær, og tilsvarende hva som skal til for å fremme god helse og jobbengasjement.

Ifølge europeiske forskere gir hver krone investert i arbeidsmiljø 2,2 kroner tilbake.  Det er med andre ord mye å spare på å investere i arbeidsmiljøet. Men hvordan kan du sikre et godt arbeidsmiljø og et stabilt og godt nærvær i din barnehage?

PBL Bedriftshelsetjeneste er den eneste bransjespesifikke bedriftshelsetjenesten i Norge. Vi kjenner barnehagens utfordringer knyttet til sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø. Bli med på vår HMS-konferanse fredag 1. februar på Felix konferansesenter i Oslo. 

Se programmet og meld deg på HMS-konferansen

Konferansen er delt inn med både felles foredrag og parallellsesjoner. Da kan du selv sette sammen programmet ut fra barnehagens behov.

Felles:

  • Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Trond Viggo Torgersen, lege og programleder
  • Frøydis Våge og Anette Grainger, PBL Bedriftshelsetjeneste  

Parallellsesjoner:

  • Hanne Kvaløsæter, PBL Bedriftshelsetjeneste 
  • Johanne Lie-Berland, PBL Bedriftshelsetjeneste 
  • Sven Tore Grimstad, bedriftslege
  • Venke Sørlie og Aina Wøien, barnehageledere 
  • Jannicke Traaen Tofsland, PBL Bedriftshelsetjeneste 
  • Ine Weum, Akan kompetansesenter

Foredragsholderne på HMS-konferansen

Trond-Viggo beskjært.jpg
Trond-Viggo Torgersen, lege, artist og programleder
Molander_2017.jpg
Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt
Anette Grainger.jpg
Anette Grainger, HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Bedriftshelsetjeneste
Frøydis Våge.jpg
Frøydis Våge, HMS-rådgiver og ergoterapeut i PBL Bedriftshelsetjeneste
hanne k.JPG
Hanne Kvaløsæter, HMS-rådgiver/lederveileder i PBL Bedriftshelsetjeneste
Johanne Lie-Berland.jpg
Johanne Lie-Berland, HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Bedriftshelsetjeneste
Sven Tore Grimstad.jpg
Sven Tore Grimstad, bedriftslege og spesialist i arbeidsmedisin og psykiatri
Jannicke Traaen Tofsland.jpg
Jannicke Traaen Tofsland, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Bedriftshelsetjeneste