De gir deg rådene for å få bedre økonomi i barnehagen

Vil hjelpe deg. Ina Merethe Fagerheim (t.v.), Sandra Brask Furnes og Susan Barstrand fra PBL Regnskap er klare for å reise rundt i landet og kurse barnehagelederne i å forstå økonomi og regnskap på en lettfattelig måte. Ja, faktisk kan det hende at du til og med synes regnskapet er gøy etter å ha deltatt på kurs med disse tre.

De gir deg rådene for å få bedre økonomi i barnehagen

Mange barnehageledere opplever regnskap og budsjett som utfordrende. Hva forteller egentlig regnskapet deg? Hvilke grep kan du ta for å forbedre resultatet? Vet du hvilke refusjoner barnehagen har krav på fra Nav?

Publisert:

Disse spørsmålene og mye mer kan denne trioen gi deg svar på når de nå setter opp et nytt kurs om regnskap og økonomiforståelse for ledere av private barnehager.

Kurset «Få bedre økonomisk forståelse - kurs i regnskap, lønn og fravær for barnehager» arrangeres 12 ulike steder i landet på nyåret.

Se oversikt og meld deg på kurs

Kurset er skreddersydd for deg som er leder i en privat barnehage. Målet er å gjøre deg tryggere i rollen som økonomisk ansvarlig ved å gi deg kunnskap om regler knyttet til barnehageregnskapet, lønn og sykefravær.

Grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi

– Å drive barnehage i dag kan oppfattes som mer utfordrende enn tidligere. Det økonomiske handlingsrommet rammes inn av lover og regler generelt, men spesielt gjennom særlovgivningen knyttet til bransjen vår. Inntekten avhenger av kommunale satser for tilskudd, makspris og muligheten for å ta inn flere barn, mens det på kostnadssiden er lagt føringer blant annet gjennom bemannings- og pedagognorm. Hva er da igjen av fleksibilitet knyttet til den økonomiske driften og hvilke positive grep kan barnehagene ta? Dette vil vi snakke mye om på kurset, forteller Ina Fagerheim, Sandra Brask Furnes og Susan Barstrand i PBL Regnskap.

De ser et stort behov for mer grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi, lønn og sykefravær.

– Gjennom praktiske eksempler veileder vi deltakerne om økonomiske begreper som dokumentasjonskrav, økonomisk stilling, likviditet, budsjett og egenkapital. Kanskje kommer du ikke bare til å skjønne hvordan resultatregnskap og balanse henger sammen, men kanskje du også synes at dette er gøy, sier Susan Barstrand.

Meld deg på kurset.

Kan spare titusener i året

Med riktig kunnskap mener Ina Fagerheim at barnehagene både kan spare og tjene mere.

– Spesielt når det kommer til refusjoner fra Nav ser vi at enkelte barnehager hvert år risikerer å tape store beløp. Rett og slett fordi de ikke vet om muligheten for å søke refusjon av utgifter som dekkes av det offentlige, sier Fagerheim.

Et av de mest graverende eksemplene hun kommer på, er en barnehage som gikk glipp av ett år med refusjon sykepenger dekket av Nav – fordi lederen ikke sendte inn papirsykmeldinger til Nav.

– Dette er dessverre ikke et engangstilfelle, vi ser ofte at barnehager går glipp av betydelige beløp, påpeker hun.

Omfattende regelverk

På kurset vil deltakerne få økt kunnskap om både regnskapsføring, regnskapsanalyser, lønn og sykefravær. Målet er at lederne skal se mulighetene for bedre inntjening og likviditet, reduksjon av kostnader, samtidig som de lærer hva som skal til for å tilfredsstille krav i forhold til et eventuelt fremtidig økonomisk tilsyn.

– Regelverket på lønnsområdet er også komplisert, spesielt når det kommer til lønn og sykefravær. Satt på spissen kan en barnehageleder ved å gi en ansatt permisjon uten lønn i over 14 dager, risikere å måtte utbetale 260 dager med sykepenger dersom den ansatte blir sykmeldt. En barnehage gjør det gjerne for å være snill, men kan i verste fall ende opp med en kjempesmell, forklarer Sandra Brask Furnes.

På kurset vil du blant annet lære mer om:

  • Hva betyr det at barnehagen har en økonomisk stilling og hva forteller den deg?
  • Hvilke grep kan du gjøre for å bedre økonomien?
  • Hvilke refusjoner har barnehagen krav på i forbindelse med fravær?
  • Hvilke regler gjelder ved ferie, permisjon og ansattfordeler?
  • Hva må du være ekstra oppmerksom på i særlovgivningen for barnehager og hvilke    dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan utarbeides regnskapet?
  • Hva rapporteres til styret?

Åpent for alle private barnehager

Kurset er tilpasset alle som jobber som leder i privat barnehage og er også åpent for ikke-medlemmer i PBL.

De tre kursholderne utelukker ikke at det kan komme flere kurs, om interessen er stor. Kurset kan også bestilles dersom mange nok barnehager går sammen.

– Det er noen år siden sist vi holdt regnskapskurs, og kurset kan av den grunn være nyttig for erfarne ledere med tanke på å friske opp viktig kunnskap, for nye ledere som trenger økt kompetanse og for styreledere som trenger økt innsikt på området, sier Susan Barstrand.  

Dette er kursholderne

 

Sandra Brask Furnes

Sandra Brask Furnes

Sandra Brask Furnes har arbeidet med lønn og fravær for barnehager siden 2012. Hun har derfor veldig god oversikt over lover og regler som kan utgjøre en stor forskjell for barnehagene. Lurer du på om du får alt av sykelønnsrefusjoner? Sandra har oversikten du trenger.

Susan Barstrand

Susan Barstrand

Susan Barstrand er autorisert regnskapsfører med mange års erfaring med barnehageregnskapet. Hun har full oversikt over de lover og regler som du må forholde deg til i din barnehage knyttet til regnskapsførsel. Skulle du være i tvil om du er innenfor regelverket? Susan har svaret.

Ina Merethe Fagerheim

Ina M Fagerheim

Ina Merethe Fagerheim er leder i PBL Regnskap avdeling lønn. Ina  jobber hovedsakelig med alt fra lønn til fravær ute i barnehagene og har god oversikt over lover og regler knyttet til lønn, fravær og refusjoner. Hvis du tror du visste alt du har krav på av refusjoner, vent til du har vært på kurs med Ina.