Få bedre økonomisk forståelse - kurs i regnskap, lønn og fravær for barnehager

Få bedre økonomisk forståelse - kurs i regnskap, lønn og fravær for barnehager

Regnskap trenger ikke være vanskelig! På dette kurset lærer du å jobbe med regnskapet i barnehagen. Målet er at du lett skal kunne lese og forstå regnskapsbegreper, rapporter og analyser.

Pris

PBL-medlem: 2000 kroner (inkl. lunsj)
Ikke-medlem: 2500 kroner (inkl. lunsj)

Målgruppe

Daglig ledere i alle private barnehager

Gjennom praktiske eksempler fra din egen hverdag veileder vi deg gjennom økonomiske begreper som likviditet, budsjett og egenkapital. Kanskje kommer du ikke bare til å skjønne hvordan resultatregnskap og balanse henger sammen, men også synes at dette er gøy!

I kurset jobber vi med sentrale økonomiske forhold og begreper som er viktig i din rolle som daglig leder: 

  • Hvilke refusjoner har barnehagen krav på i forbindelse med fravær?
  • Hvilke regler gjelder ved ferie, permisjon og ansattfordeler?
  • Hva må dere være ekstra oppmerksomme på i særlovgivningen for barnehager og hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan utarbeides regnskapet? 
  • Hva betyr det at barnehagen har en økonomisk stilling og hva forteller den deg?
  • Hva rapporteres til styret?
  • Hva er barnehagens økonomiske spillerom, med tanke på investeringer, uforutsette utgifter, etc.? 
  • Hvilke grep kan du gjøre for å bedre økonomien?

For deg som daglig leder vil det være nyttig kunnskap og gode råd å hente.

Kursholdere

Sandra Brask Furnes

Sandra har arbeidet med lønn og fravær for barnehager siden 2012. Hun har derfor veldig god oversikt over lover og regler som kan utgjøre en stor forskjell for barnehagene.

Lurer du på om du får alt av sykelønnsrefusjoner? Sandra har oversikten du trenger. 

Susan Barstrand

Susan er autorisert regnskapsfører med mange års erfaring med barnehageregnskapet. Hun har full oversikt over de lover og regler som du må forholde deg til i din barnehage knyttet til regnskapsførsel. 

Skulle du være i tvil om du er innenfor regelverket? Susan har svaret. 

Ina Merethe Fagerheim

Ina Merethe Fagerheim er leder i PBL Regnskap avdeling lønn. Ina jobber hovedsakelig med alt fra lønn til fravær ute i barnehagene og har god oversikt over lover og regler knyttet til lønn, fravær og refusjoner. 

Hvis du tror du visste alt du har krav på av refusjoner, vent til du har vært på kurs med Ina.