Godt rustet til å ivareta det viktige HMS-arbeidet

Godt rustet til HMS-arbeid. Verneombud Ann-Kristin Talberg og daglig leder Vigdis Oliversen fra Løkke barnehage deltok begge nylig på PBL Bedriftshelsetjenestes HMS-kurs i Oslo. Ferske i hver sin rolle føler de seg nå godt rustet til å ta fatt på det viktige og lovpålagte HMS-arbeidet i barnehagen. I bakgrunnen kursholder Jannicke Traaen Tofsland.

Godt rustet til HMS-arbeid. Verneombud Ann-Kristin Talberg og daglig leder Vigdis Oliversen fra Løkke barnehage deltok begge nylig på PBL Bedriftshelsetjenestes HMS-kurs i Oslo. Ferske i hver sin rolle føler de seg nå godt rustet til å ta fatt på det viktige og lovpålagte HMS-arbeidet i barnehagen. I bakgrunnen kursholder Jannicke Traaen Tofsland.

Godt rustet til å ivareta det viktige HMS-arbeidet

Ann-Kristin Talberg og Vigdis Oliversen er begge ferske i sine roller som henholdsvis verneombud og daglig leder i Løkke barnehage. De fikk en god start på sine nye oppgaver ved å delta på HMS-kurset til PBL Bedriftshelsetjeneste.

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i oktober i fjor. 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmene av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. PBL bedriftshelsetjeneste har gjennom en årrekke kurset flere tusen ansatte i PBLs medlemsbarnehager med sine tredagers HMS-kurs.

I tillegg settes det opp en rekke andre kurs om temaet HMS over store deler av landet. Se full oversikt over alle HMS-kursene. 

Stort ansvar

Ann-Kristin Talberg er nyvalgt verneombud i Løkke barnehage i Skjeberg. Vigdis Oliversen overtok nylig som daglig leder i barnehagen. Med de to rollene følger det et stort ansvar for å følge opp HMS-arbeidet i barnehagen. Derfor benyttet de nylig muligheten til å delta på ett av bedriftshelsetjenestens HMS-kurs i Oslo.

– Jeg kunne en del om HMS-arbeid, for jeg har jobbet mye med temaet i mange år. Men jeg ser i dag at jeg har tenkt at HMS er mest sikkerhetsarbeid. Men det omhandler jo faktisk det meste jeg jobber med i det daglige, sier Vigdis Oliversen.

Solid bagasje

For Ann-Kristin ble innføringen i HMS er skikkelig vekker. Da hun tok på seg vervet som verneombud visste hun lite om hva hun gikk til, Men nå etter kurset vet hun mer om hva HMS-arbeidet omfatter og føler seg mer rustet og motivert til å ta fatt på oppgaven.       

– Det er spennende oppgaver og mer omfattende enn jeg hadde sett for meg. I vår barnehage bruker vi PBL Mentor så jeg hadde lest meg godt opp på forhånd. Men nå kjenner jeg at jeg har fått en solid bagasje for å kunne ta fatt på oppgaven min som verneombud. Jeg føler meg trygg i rollen min og gleder meg til å komme i gang.

– Er det noe dere vil trekke frem som spesielt bra med HMS-kurset?

– Jeg vil egentlig si hele kurset. Alt var viktig og lærerikt, mener Ann-Kristin.

– På kurset synes jeg arbeidet med risikovurdering traff meg veldig godt. At vi kan bruke risikovurdering i forkant av å gå gjennom og revidere rutiner, var nyttig for meg, sier Vigdis.

Spesielt laget for barnehagene

HMS-kurset i Oslo ble ledet av Hanne Bjerke, Kjetil Landsverk og Jannicke Traaen Tofsland, som alle har mange års erfaring som kursholdere innenfor hver sine fagområder.

– PBL sitt HMS-kurs er spesielt rettet mot barnehagesektoren, og temaene som gjennomgås i kurset er tilpasset barnehagenes arbeidsmiljø. Vi bruker vår erfaring fra arbeid ute og sammen med barnehagene, for å sikre at det som presenteres på kurset gjenspeiler barnehagehverdagen. I tillegg bruker vi kursdeltakernes egne erfaringer og oppfordrer de derfor til å være aktive og dele med hverandre ila kurset, forteller kursholder Jannicke Traaen Tofsland.

På kurset gjennomgår deltakerne et omfattende program med blant annet følgende tema:

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/Internkontroll
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomisk arbeidsmiljø
  • Sykefravær/Nærværsarbeid
  • Rus og avhengighet/AKAN
  • Fysisk arbeidsmiljø/inneklima, kjemikalier og støy

Vigdis og Ann-Kristin er glade for at de begge prioriterte å delta på kurset sammen.

– Det gir oss en god start på det viktige arbeidet vi nå skal gjøre sammen og en fin mulighet til å snakke sammen både underveis og etter kurset, mener de to.