Video: PBL rettet skarp kritikk mot pensjonskutt i høring på Stortinget

PBLs Anne Lindboe deltok digitalt på høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Videoen er hentet fra Stortingets nett-tv og klippet av PBL.

Video: PBL rettet skarp kritikk mot pensjonskutt i høring på Stortinget

PBLs Anne Lindboe siterte fra barnehagenes bekymringsmeldinger da hun deltok i høring om statsbudsjettet. Se innlegget hennes i videovinduet.

Publisert:

– Jeg vil snakke om én ting i dag, og det er dette veldig usosiale kuttet på 350 millioner i pensjonstilskuddet til private barnehager. Det rammer sektoren steinhardt. Det rammer de ansattes betingelser. Det rammer kvaliteten på tilbudet. Og det rammer også barnehagene på en måte som gjør at mange kanskje vil måtte legge ned.

Slik innledet PBLs administrerende direktør Anne Lindboe da hun denne uken deltok i høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om statsbudsjettet for 2021.

Siterte medlemmenes bekymringer

I høringen, som på grunn av korona-restriksjoner ble gjennomført digitalt, trakk Lindboe frem noen konkrete eksempler på de mange bekymringsfulle tilbakemeldingene som PBL har fått fra medlemsbarnehagene de siste ukene.

Blant dem som Lindboe siterte var Røysing barnehage i Steinkjer:

«Vi må se langt i fra å være en pedagogisk virksomhet, barnehagen vil gå mot å være et oppbevaringssted for barn, mens foreldre er på jobb.»

Denne og alle de andre tilbakemeldingene PBL har fått fra medlemsbarnehagene er svært verdifulle i det som for øyeblikket er PBLs høyest prioriterte sak: Nemlig å stoppe forslaget om kutt i pensjonspåslag.  

Se hele innlegget til Anne Lindboe, pluss de spørsmålene hun fikk og svarene hun ga, i videovinduet øverst i artikkelen eller ved å klikke her.

Utdaterte og misvisende tall

Den muntlige høringen er en av flere arenaer hvor PBL jobber med å synliggjøre de alvorlige konsekvensene av et kutt i pensjonspåslaget.

I et skriftlig innspill om statsbudsjettet gir PBL følgende overordnede tilbakemelding på forslaget om tilskuddskutt i en sektor der fire av ti barnehager gikk i underskudd i 2019, og fem av ti har budsjettert med underskudd i 2020:

  • PBL mener regjeringens forslag om å kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskudd til private barnehager er basert på et utdatert og sterkt misvisende kunnskapsgrunnlag, og at regjeringen ikke har sett kuttet i sammenheng med helheten i finansieringen av barnehagesektoren. En midlertidig skjerming av enkeltstående barnehager endrer ikke PBLs syn på regjeringens forslag.
  • PBL mener forslaget er et usosialt kutt som rammer 30.000 ansatte i en kvinnedominert sektor. Fremforhandlede tariffavtaler med fagforeningene vil måtte reforhandles.
  • PBL mener forslag om kutt i pensjonstilskudd vil forsterke forskjellsbehandlingen av kommunale og private barnehager. Forslaget vil svekke mangfoldet og kvaliteten i tilbudet.