Skal din barnehage delta på markeringen torsdag? Her finner du informasjon og materiell

En rekke barnehager har rapportert om alvorlige bekymringer. Nå oppfordrer PBL alle medlemsbarnehagene til å delta på markeringen mot tilskuddskutt førstkommende torsdag.

Skal din barnehage delta på markeringen torsdag? Her finner du informasjon og materiell

Mange barnehager forbereder nå torsdagens landsomfattende markering mot kutt i tilskudd og for likebehandling av barn og barnehager. PBL oppfordrer nå enda flere til å melde seg på til årets viktigste morgenstund.

Publisert:

Skal din barnehage delta på markeringen? Gi tilbakemelding til PBL her!

Barnehager over hele landet har rapportert om store bekymringer knyttet til regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddet til alle private barnehager.

Barnehagene frykter at dette kuttet vil gå ut over tilbudet til barna, ordningene for de ansatte – og i en del tilfeller føre til nedleggelser.

Saken har fått betydelig oppmerksomhet både i media og blant flere partier på Stortinget. PBL håper at det skal være mulig å få stoppet forslaget, men skal vi klare det, er det veldig viktig å få ut informasjon til flest mulig – og å skape engasjement også utenfor barnehagene.

Markering torsdag morgen

Som et viktig ledd i dette arbeidet har PBL tatt initiativ til en nasjonal markering rettet mot foreldrene i medlemsbarnehagene. Markeringen er tenkt i forbindelse med levering av barn i barnehagene om morgenen torsdag 19. november.

Flere hundre barnehager er allerede påmeldt. Men jo flere barnehager som deltar, jo viktigere vil dette initiativet bli.

Derfor oppfordrer vi alle medlemsbarnehager til å delta – enten ved å følge PBLs forslag til en uformell prat og utdeling av informasjonsmateriell og en kopp kaffe, eller ved at barnehagene gjør det på sin egen måte.

Skal din barnehage delta på markeringen? Gi tilbakemelding til PBL her!

Materiell fra PBL

Mange barnehager er allerede er i gang med planleggingen av en markering i sin barnehage.

denne nettsiden vil du finne relevant informasjon om markeringen for deg som er leder og eier i privat barnehage.

Her finner du nå også forslag til materiell som barnehagen kan bruke torsdag:

  • Foreldreinformasjon – skrives ut og deles ut til foreldre
  • Materiell til bruk i barnehagen – plakater
  • Bakgrunnsinformasjon for leder/ansatte

Skal barnehagen prioritere én ting? Del foreldreflyeren Stopp forskjellsbehandling av barn og barnehager.

Noe av målet under markeringen torsdag er at mange foreldre også skal klikke seg inn på www.pbl.no/likebehandling. Her får foreldrene litt mer informasjon om saken og tips til hvordan de kan engasjere seg, dersom de ønsker det.

Markering og smittevern

Smittesituasjonen begrenser mulighetene for å samle mennesker, også i barnehagene. Det er viktig at markeringen skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og ikke går på akkord med det gode smittevernarbeidet i barnehagene.

God planlegging og tilrettelegging er viktig. Ta en ekstra prat med foreldrene om saken i forbindelse med levering torsdag og del ut informasjonsmateriell, men uten at det blir opphopning av engasjerte foreldre. Her er noen enkle tips og råd fra PBL.

Lokale forhold kan legge begrensninger på hvordan din barnehage kan delta på markeringen. Men husk: Det er mye bedre å delta ved for eksempel å sende ut informasjon digitalt, enn ikke å delta i det hele tatt.

Skal din barnehage delta på markeringen? Gi tilbakemelding til PBL her!