PBL ber statsråden svare om mulig kutt i kapitaltilskuddet

PBL-direktør Anne Lindboe foreslår i brevet at satsene for kapitaltilskudd i 2020 videreføres i 2021, i påvente av at det gjøres en grundig og helhetlig vurdering av den samlede finansieringen for private barnehager.

PBL ber statsråden svare om mulig kutt i kapitaltilskuddet

I et brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ber PBL om svar på hvilke vurderinger Kunnskapsdepartementet har gjort vedrørende det varslede kuttet i kapitaltilskuddet for alle barnehager.

Publisert:

Som meldt på pbl.no tidligere denne uken: Et nytt notat fra Telemarksforsking indikerer at kapitaltilskuddet til private barnehager vil bli redusert med om lag 16 prosent i 2021. Samlet betyr det et kutt i kapitaltilskuddene på 245 millioner kroner i 2021, sammenlignet med 2020.

Et mulig kutt i kapitaltilskuddet kommer på toppen av regjeringens forslag om å kutte i private barnehagers pensjonstilskudd.

Bærekraftig økonomi og svekket konkurransekraft

PBL har vært i kontakt med både departementet og Utdanningsdirektoratet om saken. Tirsdag sendte PBL også brev til statsråden for å orientere om situasjonen og også for å be om nødvendige avklaringer.

I brevet stiller PBL blant annet spørsmål om hvilke vurderinger Kunnskapsdepartementet har gjort vedrørende det varslede kuttet i kapitaltilskuddet, men også knyttet til de samlede effektene av endringene som nå er foreslått overfor private barnehager.

I brevet skriver PBL blant annet:

«På bakgrunn av ovennevnte, vil PBL med dette be statsråden om en orientering om hvilke vurderinger Kunnskapsdepartementet har gjort vedrørende det varslede kuttet i kapitaltilskuddet spesielt, men også knyttet til de samlede effektene av endringene som er foreslått.

Hvilke vurderinger har departementet gjort knyttet til behovet for bærekraftig økonomi i alle private barnehager? Hva er eventuelt begrunnelsen for å svekke private barnehagers konkurransekraft ytterligere, sammenlignet med kommunale barnehager som fra før er betydelig dyrere for samfunnet, og det uten at det kan dokumenteres bedre kvalitet enn i private barnehager.»

Foreslår videreføring av 2020-satsene

Les hele brevet fra PBL til statsråden.

PBL foreslår i brevet at satsene for kapitaltilskudd i 2020 videreføres i 2021, i påvente av at det gjøres en grundig og helhetlig vurdering av den samlede finansieringen for private barnehager.

«PBL mener konsekvensene av de mulige endringene i rammebetingelsene for private barnehager understreker behovet for slik helhetlig gjennomgang, og at dette må komme i gang raskt.»

– Situasjonen er nå alvorlig og veldig vanskelig for mange private barnehager som nå opplever å få den ene dårlige nyheten fra regjeringen etter den andre. Fire av ti drev med underskudd i 2019 og fem av ti har budsjettert med underskudd i 2020. De samlede konsekvensene av det som ligger på bordet nå er ikke til å leve med og vi forventer at statsråden raskt kommer på banen med avklaringer som sikrer at de mange gode private barnehagene rundt omkring i landet også i fremtiden kan ha gode tilbud for barna og være trygge og gode arbeidsgivere for de ansatte, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.