Forslaget om kutt i pensjonstilskudd: PBL og fagforeningene møter statsråden tirsdag

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby møter tirsdag PBL sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om det foreslåtte kuttet i barnehagenes pensjonstilskudd.

Forslaget om kutt i pensjonstilskudd: PBL og fagforeningene møter statsråden tirsdag

Organisasjonene har sammen advart mot kutt i barnehagenes pensjonstilskudd. Tirsdag møter PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta statsråd Guri Melby for å diskutere det foreslåtte kuttet i barnehagenes pensjonstilskudd.

Publisert:

Møtet finner sted tre uker etter at PBL og fagforeningene sammen tok initiativ til å møte statsråden. Bakgrunnen var det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd for private barnehager, som ble kjent da regjeringen 7. oktober la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Dystre tilbakemeldinger

I møtet vil PBL blant annet legge frem det kunnskapsgrunnlaget som er innhentet og som partene har basert enigheten om ny pensjonsavtale på, samt orientere om mulige konsekvenser av regjeringens kuttforslag.

– Tilbakemeldingene fra mer enn 400 medlemsbarnehager er dyster lesing. Flere sier rett ut at et kutt i pensjonstilskuddet kan være kroken på døra. Vi er derfor glade for å ha fått til dette møtet sammen med fagforeningene, for å få belyst de faktiske kostnadene pensjon utgjør i de private barnehagene. Tallene regjeringen legger til grunn er tilbakevist, både av PBL og andre miljøer med høy kompetanse både på pensjonskostnader generelt og pensjonskostnader i private barnehager spesielt, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Se brevet fra PBL og fagforeningene her.

Ny pensjonsavtale i fjor

1.750 private barnehager med om lag 29.500 ansatte er omfattet av hoved- og hovedtariffavtalen som er fremforhandlet av fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og PBL på den andre siden.

I PBL-området ble partene i 2019 enige om en ny pensjonsavtale, som skulle kunne gi ansatte i private barnehager en god og forutsigbar pensjon på nivå med kommunale barnehager. I arbeidet med ny pensjonsavtale har partene hatt felles forståelse av at det fremtidige kostnadsnivået til pensjon kunne dekkes innenfor dagens sjablong.

Partene var også enige om at pensjonstilskuddet ikke bør endres uten at det foretas en helhetlig gjennomgang av de øvrige elementene i tilskuddsordningen.

I 2021, og i årene fremover, vil PBLs medlemsbarnehager ha pensjonskostnader som i gjennomsnitt overstiger 13 prosent.

Stor bekymring

Som en del av enigheten i hovedoppgjøret i 2020, har partene inngått en protokoll hvor partene uttrykker stor bekymring for konsekvensene av et kutt i pensjonstilskuddet, uten at det først er gjort en helhetlig gjennomgang av hele systemet for finansiering av private barnehager, og varsler at store endringer i rammebetingelsene kan true nivået på barnehagepensjonen.

protokollen fra forhandlingene heter det blant annet:

  • Barnehagepensjonsordningen baserer seg på en felles forståelse av de gjeldende rammebetingelsene i sektoren.
  • Partene ble ved mellomoppgjøret i 2019 enige om å jobbe sammen mot kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager – og vil sammen følge dette opp videre etter årets forhandlinger.
  • Ved vesentlige endringer i barnehagenes rammebetingelser, herunder varslet kutt i pensjonstilskudd, vil dette kunne true nivået på Barnehagepensjonsordningen.