PBL møtte statsråd Tonje Brenna om forslagene om kutt i tilskudd

PBL møtte statsråd Tonje Brenna om forslagene om kutt i tilskudd

PBL var fredag i møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Tema for møtet var den krevende økonomiske situasjonen i mange private barnehager og de foreslåtte kuttene i pensjonstilskudd.

Publisert:

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL møtte statsråden sammen med representanter for medlemsbarnehager i PBL.

Orienterte om medlemsundersøkelsen

PBL la frem sitt syn på forslaget til statsbudsjett for 2022 og orienterte om hvilke konsekvenser et kutt i pensjonstilskuddet kan føre til.

PBL fikk understreket at kuttet ikke kan vurderes isolert, men at det må sees i sammenheng med at private barnehager er underfinansiert på andre områder. 

– Vi har en forskjellig virkelighetsbeskrivelse med tanke på dagens situasjon, men vi blir møtt med noe mer forståelse for at det trengs en mer forutsigbar finansieringsordning på sikt. Det var et nyttig og viktig møte der vi blant annet fikk orientert statsråden om den krevende økonomiske situasjonen som mange medlemmer er i nå, blant annet dokumentert i medlemsundersøkelsen nylig, sier Lindboe etter dagens møte.

Søknadsordningen fungerer ikke

PBL brukte i møtet også tid på å forklare og dokumentere at søknadsordningen, som gir barnehagene mulighet til å søke om å få dekket høye pensjonskostnader, ikke løser problemet med pensjonskuttet.

PBL og private barnehager har dessverre bred erfaring med at denne ordningen fungerer dårlig.

– Det er forståelig at regjeringen må prioritere der summen av alle gode ønsker er høy, men nedprioritering av private barnehager er uforståelig sett i lys av at private barnehager sparer det offentlige og kommunene for utgifter. Man burde avvente behandlingen av Storberget-utvalget, og lytte til alle høringssvarene. De årlige omkampene om budsjettene skaper uro i sektoren. Den uroen har jeg stor forståelse for, og derfor står PBL i disse dager ekstra hardt på for å hjelpe alle våre medlemmer, avslutter Lindboe.