PBL advarte mot pensjonskutt på høring om statsbudsjettet

Administrerende direktør Anne Lindboe og styrets nestleder Ragnhild Finden representerte PBL under høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomite tirsdag. (Foto: skjermdump fra Stortingets nett-tv)

PBL advarte mot pensjonskutt på høring om statsbudsjettet

I tirsdagens høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite, pekte PBLs Anne Lindboe og Ragnhild Finden på hvordan et kutt i pensjonspåslaget vil kunne ramme kvaliteten i barnehagene og vilkårene for de ansatte.

Publisert:

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, som ble lagt frem for to uker siden, blir det foreslått å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra 13 til 11 prosent.

For barnehager som inngår i et konsern foreslås kuttet gjennomført fra nyttår. For barnehager som ikke inngår i et konsern, vil det bli en gradvis nedtrapping til 11 prosent fra 2024.

Forslaget innebærer 207 millioner kroner i reduserte overføringer til sektoren neste år, og trolig mer enn 350 millioner kroner om to år.

Problematisk og urimelig

Tirsdag innledet Stortingets utdannings- og forskningskomite sin høring om statsbudsjettet. PBL var representert ved administrerende direktør Anne Lindboe og styrets nestleder Ragnhild Finden.

Se høringen

I møte med stortingspolitikerne pekte PBL på flere problematiske og urimelige sider ved å skulle vedta kuttforslaget.

  • Kuttet i finansieringen av barnehager harmonerer dårlig med den nye regjeringens ambisjoner om høyere kvalitet i barnehagesektoren.
  • Kuttet i én del av finansieringen foreslås uten at det er sett i sammenheng med treffsikkerheten i finansieringen som helhet.
  • Ifølge Velferdstjenesteutvalget har fire av ti private barnehager så lave marginer at bærekraften i driften er truet. Særlig for disse barnehagene vil et flatt kutt i pensjonspåslaget få alvorlige konsekvenser.
  • Kuttet er delvis begrunnet med konklusjonene i Storberget-utvalget, men foreslått før høringen av Storberget-rapporten er gjennomgått.
  • Barnehager må likebehandles uavhengig av eierskap og organisasjonsform. Dersom kuttet mot formodning blir gjennomført, forutsetter PBL at alle barnehager blir omfattet av overgangsordningene.

Kuttet større enn overskuddet

Ragnhild Finden pekte i sin del av PBLs innlegg på hvordan et kutt i finansieringen vil ramme hennes barnehage. Hun viste til at barnehagen nylig har investert i nye lokaler og derfor er ekstra avhengig av forutsigbarhet for at tilskuddene ikke reduseres.

– For min barnehage vil et slikt kutt bety 250.000 kroner i reduserte inntekter. Og for en barnehage som i 20 år har ligget på pluss/minus 50.000 kroner i resultat, så er det selvfølgelig vanskelig å bære, sa Finden, som eier Kausvol gardsbarnehage i Stange.

Må kutte i alt

Hun pekte på kutt i vikarbruk ved sykdom og kutt i kompetanseheving for ansatte som åpenbare områder for innsparing dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

– Alt av aktivitet, utenom det strengt lovpålagte, må vi gi oss med, sa Ragnhild Finden i møte med stortingspolitikerne.

Den nye utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget gjennomfører høringen om statsbudsjettet over to dager. (skjermdump fra Stortingets nett-tv)

Skriftlig høringsinnspill

Totalt 81 høringsinstanser deltar i høringen i utdannings- og forskingskomiteen. Hver av dem får tre minutter til en muntlig redegjørelse. Høringen foregår over to dager.

Høringsinstansene har også hatt anledning til å levere et skriftlig notat til komiteen. PBL leverte sitt høringssvar i forrige uke, og det kan du lese her.