Mellom 900 og 1000 medlemsbarnehager har meldt at de deltar i aksjonen

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Mellom 900 og 1000 medlemsbarnehager har meldt at de deltar i aksjonen

PBLs markering mot kutt i pensjonspåslaget har fått bred oppslutning i alle deler av medlemsmassen. Tirsdag morgen har mellom 900 og 1000 medlemsbarnehager meldt at de deltar.

Publisert:

Regjeringen foreslår kutt på mellom 400 og 600 millioner kroner i tilskuddet til private barnehager. Konsekvensene for barn og barnehager er alvorlige.

I en undersøkelse blant enkeltstående barnehager med medlemskap i PBL har ni av ti gitt tilbakemelding om at kuttet vil svekke barnehagenes forutsetning for å levere et godt tilbud til barna.

Alvorlige kutt

Nesten av halvparten av respondentene styrer mot et nullresultat eller underskudd i 2021. De frykter konsekvensene av et betydelig kutt i tilskuddene og varsler at de må kutte blant annet i vikarbruk, kompetanseheving og vedlikehold.

En del barnehager rapporterer at de frykter for barnehagens eksistens.

– Kartlegging vi har gjort blant medlemsbarnehagene, tyder på at nærmere halvparten av barnehagene om få år kanskje ikke vil ha grunnlag for videre drift. Dette er en alvorlig situasjon og derfor sier medlemsbarnehagene nå fra at nok er nok, og at det ikke vil være mulig å opprettholde dagens gode kvalitet i barnehagene om man gjør betydelige kutt i rammebetingelsene til barnehagene, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.  

PBL har derfor invitert alle medlemsbarnehager til en markering med stengte barnehager onsdag fra klokken 14.00 og ut dagen.

Mellom 900 og 1.000

Alle typer medlemsbarnehager landet rundt har gitt tilbakemelding om at de ønsker å delta på markeringen.

Tirsdag morgen har mellom 900 og 1.000 barnehager registrert at de vil delta. I tillegg har PBL fått tilbakemelding fra konserner som melder at alle deres barnehager skal delta, men der hver enkelt barnehage ikke har sendt inn svarskjema til PBL.

LES OGSÅ: Fire grunner til at søknadsordningen ikke løser problemet med pensjonskuttet

LES OGSÅ: Fem gode grunner til at det er feil å kutte i barnehagenes pensjonstilskudd

Bred forankring

– Det er alle typer eiere og barnehager som deltar på aksjonen. Dette viser at aksjonen har bred forankring i medlemsmassen og at det blir en stor, nasjonal aksjon mot de foreslåtte kuttene og konsekvensene dette medfører for barn, foreldre og barnehager, sier Anne Lindboe og legger til:

– Å stenge barnehagen, om så bare for noen få timer, sitter langt inne for barnehagene. Men barnehagene er tydelige på at det er verre ikke å si tydelig ifra, sier Anne Lindboe.