– Grov forskjellsbehandling av titusenvis av barn i barnehager

Bemanningsnorm i fare. Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er skuffet over at det ikke bevilges mer penger for å innfri bemanningsnormen. – Regjeringen skyver regningen over på kommunene og de private barnehagene, sier hun og mener hele reformen med styrket bemanning i barnehagene står i fare.

– Grov forskjellsbehandling av titusenvis av barn i barnehager

Statsbudsjett 2019. Regjeringen løser ikke de store utfordringene med innføring av ny bemanningsnorm, men skyver regningen over på kommunene og private barnehager. PBL-leder Anne Lindboe mener hele reformen med styrket bemanning i barnehagene er i fare.

Publisert:

– Veldig mange barn vil nå ikke få muligheten til å gå i en barnehage som oppfyller bemanningsnormen før lenge etter at den trer i kraft. De blir ekskludert fra en nasjonal satsing som skal gi bedre kvalitet i barnehagene. Dette er en grov forskjellsbehandling av titusenvis av barn i barnehager som Stortinget må rydde opp i, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Nye krav gjelder fra august 2019

Mandag 8. oktober klokken 10.00 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

I løpet av oktober og november skal forslaget til statsbudsjett behandles i komiteene på Stortinget, før Stortinget endelig vedtar statsbudsjettet for 2019.

PBL deltok på Kunnskapsdepartementets budsjettpresentasjon klokken 09.30 mandag morgen. På forhånd var det knyttet størst spenning til hvordan regjeringen ville sikre gjennomføringen av bemanningsnormen.

De nye nasjonale kravene innebærer at det fra august 2019 skal være minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

– God bemanning er én viktig faktor som har betydning for kvaliteten på tilbudet til barna. Derfor støtter PBL innføringen av en bemanningsnorm, men den må være finansiert for alle barn og alle barnehager fra dag én. Det er skuffende og overraskende at regjeringen ikke følger opp sin egen satsing på flere ansatte med også å sørge for at reformen kan gjennomføres i alle barnehager, sier Lindboe.

Viderefører ordning for utvalgte små barnehager

Regjeringen viderefører ordningen med øremerkede tilskudd til små private barnehager i forbindelse med innføringen av bemanningsnorm. I 2018 ble 100 millioner kroner fordelt til 225 små private og kommunale barnehager. Regjeringen foreslår å bevilge 102,8 millioner kroner til denne ordningen i 2019.  

Utfordringene er de mange barnehagene som ikke omfattes av ordningen og som ikke vil ha rammebetingelser til å innfri de nye kravene. Private barnehager i kommuner som selv har lav bemanning og lave tilskudd til barn i private barnehager, er spesielt sårbar.

Flere kommuner signaliserer allerede nå at de selv ikke vil innfri de nye kravene innen fristen 1. august 2019. Ettersom private barnehager får tilskudd på bakgrunn av to år gamle kostnader i kommunens barnehager, får det store og negative konsekvenser for de private barnehagene i disse kommunene.

– PBL reagerer sterkt på at en del kommuner ser ut til å ha et veldig avslappet forhold til innføringen av bemanningsnormen. Det er alvorlig for barna i de kommunale barnehagene i disse kommunene, men rammer også barna i de private barnehagene som må vente lenge før tilskuddene kommer opp på riktig nivå. På toppen av alt skal kommunene gi seg selv dispensasjon og selv føre tilsyn med at reglene følges. Dette følger vi selvsagt opp overfor Stortinget som vi mener må ta ansvar for å rydde opp i dette, sier Anne Lindboe.

Trosser Stortingets vedtak om bemanningsnorm

Stortinget vedtok 31. mai følgende, om sikring av at alle barnehager er i stand til å innføre ny bemanningsnorm innen fristen 1. august 2019.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.

PBL-leder Anne Lindboe er overrasket over at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak på en tilfredsstillende måte. PBL kommer til å følge dette opp overfor Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet de kommende ukene.

– Bemanningsnormen er vedtatt fordi man anerkjenner at voksentetthet er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna, sammen med mange andre forhold. Det vil være urimelig og usaklig forskjellsbehandling av barn, dersom mange barn i realiteten må vente i flere år før deres barnehage er i stand til å ha en bemanning i tråd med det nye kravet, sier hun – og legger til:

– Det er Stortinget som har vedtatt den nye bemanningsnormen. Da må Stortinget også ta ansvaret for finansieringen. Dette problemet kan ikke Stortinget dytte videre til kommunene og private barnehager. Det vil være ansvarsfraskrivelse fra Stortingets side.