Se opptak: Seminar om likebehandling og valgfrihet fra Arendalsuka

Himanshu Gulati (Frp), Maren Grøthe (Sp), Linda Øygarden (Høyre), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Elise Waagen (Ap) var blant politikerne som deltok på seminaret. Debattleder var Trude Teige.

Se opptak: Seminar om likebehandling og valgfrihet fra Arendalsuka

Mange barnehageeiere og foreldre er bekymret for om nye reguleringer av barnehagesektoren kan komme til å svekke likebehandlingen av barn og barnehager, og foreldrenes rett til å velge barnehage uten kommunal overstyring.

Publisert:

PBL satte onsdag dette viktige temaet på dagsorden under et politisk seminar under Arendalsuka.

I tillegg til politikere, PBL og KS deltok eier Einar Fredriksen i Spornes gårdsbarnehage og barnehagemamma Ellen Knudsen.

Seminaret ble ledet av Trude Teige.

PBL-debatt Arendalsuka 2022

Har vært en suksess

Siden barnehageforliket har likebehandling av barn og barnehager, og barnefamilienes mulighet til å velge barnehage, stått sentralt i barnehagepolitikken.

Det har vært en suksess: Norge har i dag Nordens mest fornøyde barnehageforeldre. Barnas tid i barnehagen er avgjørende for barnets utvikling, og av stor betydning for barnefamiliers velferd.

Et av spørsmålene som seminaret skulle gi svar på var: «Hva betyr valgfrihet for kvalitet og mangfold i denne sammenheng?»

Seminar Arendal 2.jpg
Christian Monsbakken (KS), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Solveig Schytz (V), Himanshu Gulati (Frp) og Maren Grøthe (Sp)
Seminar Arendal 3.jpg
Barnehageeier Einar Fredriksen og møteleder Trude Teige.
Seminar Arendal 4.jpg
Barnehagemamma Ellen Knudsen og møteleder Trude Teige.

Foreldre vs. kommuner

I invitasjonen til seminaret spurte PBL også:

Hvor bør makt og ansvar i barnehagesektoren ligge? Er det nødvendig med mer styring fra kommunenes side for å sikre god ressursutnytting?

Eller bør vi sikre at valg av barnehage tas av foreldrene selv, for å ivareta behovene til det enkelte barn og familie - og også sikre en mangfoldig barnehagesektor med høy kvalitet?

PBL utfordret politikerne

I debatten la partiene og organisasjonene frem sine synspunkter på viktige spørsmål knyttet til regulering av barnehagesektoren.

PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup tegnet et bilde av en barnehagesektor der mange opplever svært usikre tider. Han utfordret politikerne derfor på å bli enda tydeligere på hvordan de vil ivareta likebehandling og valgfrihet i utformingen av fremtidens barnehagepolitikk.

Paneldeltakere:

  • Christian Monsbakken, KS
  • Jørn-Tommy Schjelderup, PBL
  • Elise Waagen, Arbeiderpartiet
  • Maren Grøthe, Senterpartiet
  • Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti
  • Solveig Schytz, Venstre
  • Linda Øygarden, Arendal Høyre
  • Himanshu Gulati, Fremskrittspartiet

Se seminaret i opptak! NB - krever innlogging på Facebook