Nytt PBL-notat: Likebehandling av barn og barnehager må ligge til grunn når regelverket for private barnehager skal endres

Endringer som skal gjøres i finansieringen og reguleringen av private barnehager, må bremse forskjellsbehandlingen og styrke likebehandlingen i sektoren, mener administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Nytt PBL-notat: Likebehandling av barn og barnehager må ligge til grunn når regelverket for private barnehager skal endres

Likebehandlingen av barn og barnehager er under press. PBL har laget et notat som beskriver hvordan likebehandling har vært en grunnpilar for barnehagepolitikken i Norge siden barnehageforliket i 2003. I notatet argumenterer vi dessuten for hvorfor likebehandling også i fremtiden må ligge til grunn for finansiering og regulering av sektoren.

Publisert:

– Utviklingen av barnehagesektoren siden barnehageforliket er en suksesshistorie av de sjeldne for det norske velferdssamfunnet. I løpet av få år ble det bygget titusener av gode barnehageplasser som foreldre betaler en lik og lav pris for og som de er veldig godt fornøyde med. Det er umulig å se for seg denne suksesshistorien uten prinsippet om likebehandling av private og kommunale barnehager, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

I et nytt notat viser PBL, at for private barnehager er likebehandlingsprinsippet fremdeles avgjørende for å kunne ha bærekraftige og forutsigbare rammer for drift, og like muligheter for kvalitetsutvikling som de kommunale barnehagene har. Likebehandling av barn og barnehager henger også nøye sammen med foreldrenes rett til å velge barnehagen de ønsker for sine barn.

Les notatet her!

Selv om likebehandling av barn og barnehager er et mål i barnehagepolitikken, er likebehandlingen stadig under press. Et politisk press som følge av et ønske om mer politisk detaljstyring, og et regulatorisk press som følge av et finansieringssystem som forskjellsbehandler.

I notatet argumenterer PBL for at endringer som skal gjøres i finansieringen og reguleringen av private barnehager, må bremse forskjellsbehandlingen og styrke likebehandlingen i sektoren.

– Alle barn fortjener et like godt tilbud enten de går i kommunale eller private barnehager. Og det er kvaliteten på tilbudet – ikke hvem som eier den enkelte barnehagen – som må være styrende for barnehagepolitikken fremover, sier Jørn-Tommy Schjelderup.