Se opptak av medlemsmøte om nye lovforslag!

Se opptak av medlemsmøte om nye lovforslag!

På et digitalt medlemsmøte informerte PBL onsdag om realitetene i regjeringens forslag til styring og finansiering av private barnehager. Hadde du ikke anledning til å delta, kan du se møtet i opptak her.

Publisert:

1. november la regjeringen ut et 213 sider langt høringsnotat om styring og finansiering av private barnehager.

Veldig mange av forslagene handler om å overføre beslutninger om sektoren fra staten og den enkelte barnehage til kommunene.

PBL mener de mest ytterliggående forslagene vil være et alvorlig angrep på likebehandlingen og forutsigbarheten i sektoren, dersom de blir vedtatt.

Frist for å svare på høringen er 1. februar 2024.

På et digitalt medlemsmøte onsdag gikk administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, gjennom noen av forslagene som PBL mener er svært problematiske.

De informerte dessuten om hvilke tiltak PBL har igangsatt og hva organisasjonen jobber med i tiden frem mot høringsfristen.

Avslutningsvis fikk deltakerne anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Om lag 220 deltakere fulgte medlemsmøtet direkte. De som ikke hadde anledning til å være med, kan nå se opptak av møtet.

Se opptak av møtet her! (krever innlogging)