Nytt notat fra PBL viser frem hvorfor valgfriheten ikke må svekkes

Nytt notat fra PBL viser frem hvorfor valgfriheten ikke må svekkes

Regjeringens forslag om å la kommunene ta ned antall plasser i private barnehager uavhengig av søkertall, vil svekke muligheten til å velge barnehage – både for barnefamilier og ansatte. I et nytt notat peker PBL på verdien av valgfrihet i barnehagesektoren.

Publisert:

Foreldrenes og de ansattes mulighet til å velge den barnehageplassen eller den arbeidsplassen som best dekker barnets eller den ansattes behov, har vært viktig for utviklingen av sektoren.

Dette vil fortsatt være viktig fremover.

Suksesshistorie

Ved siden av plasser nok til alle, maksimalpris på foreldrebetaling og likebehandling av kommunale og private barnehager, har foreldrenes mulighet til å velge gjort norske barnehager til en suksesshistorie:

  • Både private og kommunale barnehager har høy tilfredshet, høyere enn noe annen del av utdanningsløpet og høyere enn tilfredsheten med barnehagetilbudet i våre naboland.
  • Den norske barnehagesektoren består av et unikt mangfold der to av tre profilbarnehager er private.
  • Private barnehager bidrar med minst like god kvalitet, et mye større mangfold, men til en lavere kostnad for felleskapet enn om kommunen skulle drevet alle barnehager selv.

Suksesshistorien om den norske barnehagen må leve videre, til det beste for barna, foreldrene, ansatte, eierne og samfunnet for øvrig.

Det kan kun skje ved at foreldrene selv velger barnehage til sine barn.

Helt grunnleggende

I et notat tar PBL for seg flere sentrale elementer i utviklingen av barnehagesektoren. Her pekes det på hvordan valgfrihet også fremover er avgjørende for å utvikle kvalitet og mangfold i barnehagene.

Barnehage er finansiert av brukerne gjennom foreldrebetaling og skatt. At det i tillegg er frivillig å bruke barnehage tilsier at valgfriheten er ekstra viktig. Skal foreldrene slutte opp om barnehagetilbudet og kommunene klare å styre sektoren og kapasiteten godt, er valgfriheten helt grunnleggende.

Planstyring eller familienes ønsker

Notatet peker på flere grunner til at valgfrihet også fremover, er avgjørende for å utvikle kvalitet og mangfold i barnehagene:

«Dersom kommunene skal få styringsrett over opptak, dimensjonering og kapasitet, vil det gå på bekostning av foreldrenes valgfrihet, fordi barnehagetilbudet da vil bli definert ovenfra gjennom kommunal planstyring. PBL mener at utviklingen bør styres nedenfra gjennom ulike familiers ønsker, og ulike barnehager – kommunale og private – som responderer på disse behovene.»

Les hele notatet her