Høring om styring og finansiering – PBL ber om medlemmenes innspill

Styreleder Eirik Husby og resten av PBL-styret skal behandle saken om høringssvar i desember og januar. I den forbindelse vil PBL gjerne ha innspill gjennom at medlemsbarnehagene fyller ut og sender inn skjemaet nederst i denne artikkelen.

Høring om styring og finansiering – PBL ber om medlemmenes innspill

Mange medlemsbarnehager engasjerer seg nå i høringen om endringer i barnehageloven. I PBL jobbes det blant annet med organisasjonens høringssvar. Og PBL-medlemmene oppfordres til å gi sine innspill. 

Publisert:

Fristen for å avgi høringssvar i høringen om endringer i barnehageloven med forskrifter er 1. februar.

PBL vil jobbe med høringssvaret fra organisasjonen de kommende ukene og frem mot høringsfristen.

  • Sak om innholdet i PBLs høringssvar vil bli behandlet på PBLs styremøte 12. og 13. desember.
  • Endelig høringssvar fra PBL vil bli behandlet av PBL-styret i januar.

I den forbindelse ønsker PBL også innspill fra dere i medlemsbarnehagene.

PBL har nær kontakt med mange medlemsbarnehager hver eneste uke. I lang tid før høringsnotatet ble lagt frem 1. november, har emnene som er behandlet i høringsnotatet vært tema på ulike medlemsmøter og andre arenaer der PBL møter medlemmene.

Likevel er det svært viktig for PBL å få oppdaterte og mest mulig konkrete innspill fra medlemmene nå som reelle forslag fra regjeringen ligger på bordet.

Alle innspill fra medlemsbarnehager vil bli vurdert i det videre arbeidet med PBLs høringssvar, og også forelagt PBL-styret ved deres behandling av saken.

Gi dine innspill til PBL om høringssvar