Politikerne drøftet mulighetene for forlik under PBLs barnehageseminar

Hege Bae Nyholt (Rødt), Himanshu Gulati (Frp), Abid Raja (V), Freddy A. Øvstegård (SV), Kari-Anne Jønnes (H), Marit K. Strand (Sp) og Elise Waagen (Ap) deltok i debatten som var ledet av Trude Teige.

Politikerne drøftet mulighetene for forlik under PBLs barnehageseminar

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å snakke med alle, og gjerne i felleskap, sa Arbeiderpartiets Elise Waagen da Abid Raja (V) gjentok invitasjonen til et bredt forlik om regulering og finansiering av private barnehager.

Publisert:

Alle partiene i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget var representert da PBL onsdag morgen inviterte til frokostseminar med temaet «Fremtidens barnehager – satsing eller sultefôring?» i Oslo.

I løpet av halvannen time fikk deltakerne påfyll av oppdatert kunnskap om barnehagesektoren.

Se seminaret i opptak

Presentasjonen som ble brukt under seminaret er tilgjengelig.

Last ned presentasjonen

Nye tall og innspill

PBL presenterte helt ferske tall om den økonomiske utviklingen til medlemsbarnehagene. Storebrand viste frem at kostnadene til PBLs pensjonsordning for mange barnehager er høyere enn det som politisk er lagt til grunn for kuttet i pensjonspåslaget. Storebrand fikk dessuten frem at forventet pensjonsutbetaling er høyere i PBLs ordning enn i den offentlige tjenestepensjonen.

Aslak Versto Storsletten i Civita ga en kort innføring i norsk barnehagehistorie.

I tillegg var fire representanter fra medlemsbarnehagene invitert til å snakke om de reelle utfordringene i sektoren, sett fra sitt ståsted:

  • Hege Skonnord, daglig leder Stubben barnehage SA og styreleder PBL Nittedal.
  • Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Espira.
  • Eli Gjøen, barnehageeier og -leder, Skaubo barnehage, Bærum/Drammen.
  • Venke Sørlie, daglig leder Norlandia Skyttelveien barnehage i Drammen.

Polarisering og forlik

I den politiske debatten som avsluttet seminaret ble polarisering et sentralt tema, blant annet med bakgrunn i de beskrivelsene i innleggene til medlemsbarnehagene.

Abid Raja (V) inviterte i Stortinget i forrige uke kunnskapsministeren til et bredt forlik om reguleringen og finansieringen av private barnehager.

På PBLs seminar gjentok han invitasjonen. Temaet ble debattert, men uten at noe konkret innhold i et eventuelt forlik ble drøftet nærmere.

Se seminaret i opptak her.

Frokosstseminar Eirik Husby sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Aslak Versto Storsletten sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Marit Knutsdatter Strand sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Kari-Anne Jønnes sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Hege Nyholt sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Himanshu Gulati sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Abid Raja sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Freddy Øvstegård sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Elise Waagen sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Eli Gjøen sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Jens Schei Hansen sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Hege Skonnord sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Venke Sørli sitat 1-1.jpg
Frokosstseminar Jørn-Tommy Schjeldrup sitat 1-1.jpg