PBL støtter intensjonene i stortingsforslag om mer fleksibelt barnehagetilbud

Foto: Stortinget

PBL støtter intensjonene i stortingsforslag om mer fleksibelt barnehagetilbud

PBL støtter intensjonen om å styrke småbarnsforeldres muligheter til å gjøre gode valg for sine familier. Samtidig må likebehandling mellom kommunale og private barnehager ligge til grunn i utformingen av nye tiltak i barnehagepolitikken.

Publisert:

Partiet Venstre har levert et representantforslag til Stortinget om mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov.

Forslaget går i korte trekk ut på følgende:

  • Alle barn skal ha garanti om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uansett barnets alder.
  • Finansieringen av barnehagene skal endres slik at flere barnehager kan tilby mer fleksible åpningstider.
  • Gratis kjernetid i barnehage skal innføres også for barn under to år for familier med lav inntekt.

PBL har levert et innspillsnotat om forslaget. Dette notatet bygger i hovedsak på innspillene PBL ga i forbindelse med Fremskrittspartiets forslag om løpende opptak i barnehagene fra tidligere i vår.

PBLs hovedbudskap er at organisasjonen støtter intensjonen om å styrke småbarnsforeldres muligheter til å gjøre gode valg for sine familier.

Samtidig er det flere forhold som må drøftes og avklares før man eventuelt vedtar forslagene som Venstre legger frem.

Fra PBLs side er det avgjørende at brukernes behov står i sentrum og at kommunale og private barnehager likebehandles.

Les PBLs innspillsnotat her.