PBL deltar i nytt nasjonalt forum: – Alle barnehager må sikres finansiering til å innfri kravene til kvalitet

PBL deltar i nytt nasjonalt forum: – Alle barnehager må sikres finansiering til å innfri kravene til kvalitet

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) leder et nytt forum som skal komme med innspill til en ny strategi for kvalitet i barnehagesektoren. PBL er positiv til regjeringens ambisjoner, men er samtidig tydelig på at nye satsinger forutsetter en bærekraftig og forutsigbar finansiering.

Publisert:

I det nyopprettede Nasjonalt forum for barnehagekvalitet skal nasjonale myndigheter og organisasjonene i barnehagesektoren møtes til felles dialog og drøfte sentrale tiltak for å utvikle kvaliteten i barnehagesektoren frem mot 2030.

PBL var blant aktørene som deltok på forumets første møte 18. februar.  

Les også: Mandat for Nasjonalt forum for barnehagekvalitet
Les også: Skriftlig innspill fra PBL etter første møte i Nasjonalt forum for barnehagekvalitet

PBL: Lite rom for kvalitetsutvikling

I juni i fjor ble barnehagestrategien fra Solberg-regjeringen lagt frem. Den sittende regjeringen vil nå erstatte denne med en ny overordnet strategi. Arbeidet med strategien i det nye forumet vil berøre følgende temaer:

  • Inkludering og deltakelse
  • Kompetanse, bemanning og kvalitetsutvikling
  • Styring og finansiering

PBL mener det er positivt at regjeringen med dette også viser forståelse for at kvalitet må finansieres.

– PBL er glad for at regjeringen ønsker å satse på barnehager og utvikle kvaliteten. Private barnehager er mer enn klare til å bidra, men må ha rammevilkår som setter dem i stand til å innfri forventningene om høyere og jevnere kvalitet i sektoren. Det sier seg selv at det er lite rom for kvalitetsutvikling når mer enn en tredel av barnehagene drifter med underskudd, sier Jørn-Tommy Schjelderup, konstituert administrerende direktør i PBL.

Ønsker mer kompetanse i barnehagene

Forutsatt at finansiering er på plass, mener PBL det fortsatt bør satses på kompetanse i barnehagesektoren. Målsettingen om å styrke pedagognormen til 50 prosent barnehagelærere støttes.

I tillegg til strukturelle mål, mener PBL at også prosesskvalitet bør vektlegges i arbeidet med kvalitetsutvikling.

– I tillegg til å ha nok ansatte med riktig kompetanse, må barnehagene være dyktige på organisering av arbeidet. Hvordan de ansatte bruker tiden sin og hvilke roller de har, kan skille en god barnehage fra en mindre god. Barnehagene må sikres kunnskap og ressurser til å kunne utvikle seg og det tilbudet de gir til barna, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Tilsyn og forskning

I tillegg til bemanning og kompetanse trekker PBL frem behovet for et velfungerende, uavhengig tilsyn med innhold og kvalitet. Mer forskning og kunnskap om sektoren er også nødvendig for å kunne utvikle sektoren slik at barnehagene blir enda bedre for barna.

– Vi ser frem til det videre arbeidet i Nasjonalt forum for barnehagekvalitet, og er glade for at regjeringen ønsker å involvere aktørene i sektoren. Private barnehager utgjør halvparten av landets barnehager og vi har mye å bidra med for å nå et felles mål om høyere og jevnere kvalitet i sektoren, avslutter Schjelderup.

Les også: Mandat for Nasjonalt forum for barnehagekvalitet
Les også: Skriftlig innspill fra PBL etter første møte i Nasjonalt forum for barnehagekvalitet