PBL i høring: Stortinget bør samles om en mer forutsigbar finansieringsmodell hvor likebehandling av alle typer barnehager ivaretas

Konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og nestleder i styret, Ragnhild Finden, representerte PBL i tirsdagens digitale høring.

PBL i høring: Stortinget bør samles om en mer forutsigbar finansieringsmodell hvor likebehandling av alle typer barnehager ivaretas

PBL argumenterte for likeverdig behandling og forutsigbarhet for alle typer barnehager da de tirsdag deltok i en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Publisert:

Bakgrunnen for høringen er et ni punkts representantforslag fra SV og Rødt om såkalt «profittfri barnehager».

Representantforslaget er det femte i sitt slag siden 2017 og skal etter planen opp til behandling i Stortinget i februar.

I et skriftlig høringssvar ber PBL Stortinget om å avvise alle punktene i representantforslaget.

LES OGSÅ: Høring: PBL ber Stortinget avvise representantforslag om barnehager

– Svært uheldig med enkeltvedtak

Tirsdag deltok en rekke organisasjoner i en muntlig høring i utdannings- og forskningskomiteen. Konstituert administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, pekte på PBL ønske om å bidra til barnehagetjenester av høy kvalitet over hele landet.

– Vi mener det vil være svært uheldig om Stortinget nå gjør enkeltvedtak som vil forstyrre det arbeidet som pågår med videreutvikling av reguleringer og ikke minst en finansiering som sikrer kvalitet og forutsigbarhet og ikke minst de nasjonale normene.

– Hvert år går vel en tredel av private barnehager med underskudd og det er økende for alle typer barnehager. Vi får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer som er bekymret for tilbudet til barna.  For private barnehager i kommuner med lave kommunale tilskudd er situasjonen svært krevende og senest i går fikk jeg beskjed om barnehager som nå vil bli lagt ned og noen som ønsker å bli kjøpt opp.

– Dette er reelle utfordringer i sektoren, og burde være øverst på blokka til medlemmene i utdanningskomiteen. Tilskuddene kommer frem og kommer barna til gode også i private barnehager. Problemet er de enorme forskjellene i tilskuddene, sa Schjelderup blant annet.

– Tillegger oss andre motiver

PBL-styrets nestleder Ragnhild Finden, som til daglig eier og driver Kausvol gardsbarnehage, ga tydelig uttrykk for at hun ikke kjenner seg igjen i det bildet som forslagsstillerne tegner av sektoren.

– Barna trenger voksne rundt seg som viser omsorg og bidrar til at barna får utfoldet seg. Det er dét foreldre og det offentlige betaler for, og det er det vi etter beste evne leverer. At forslagsstillerne tillegger oss andre motiver, reagerer jeg sterkt på, sa Finden.

Hun pekte på nødvendigheten av å kunne drive barnehagen med overskudd for å kunne betale ned lån, spare til vedlikehold eller betale for høyere strømpriser. Samtidig la hun til:

–  Dette handler ikke om meg, men om barna og de ansatte. I min og i et tusentall barnehager over hele landet. Vi ber dere stoppe radikale forslag som rammer hele sektoren, og som strider med selve grunnlaget for hvordan sektoren er bygget opp.

–  Stortinget bør samles om en mer forutsigbar finansieringsmodell hvor likebehandling av alle typer barnehager ivaretas. Det er slik vi sikrer at et mangfold av norske barnehager, som også i fremtiden kan levere barnehagetjenester av høy kvalitet, sa Ragnhild Finden.

Se opptak av høringen i Stortingets videoarkiv.