Over 200 har svart på høringen om ny barnehagelov

Over 200 har svart på høringen om ny barnehagelov

Da høringsfristen i høringen om nytt regelverk for private barnehager gikk ut 26. juli, var det kommet inn 214 svar.

Publisert:

Av de 214 innkommende svarene er det i tillegg til PBLs svar, en rekke barnehager og barnehagekonsern som har gitt sin mening om forslagene til nytt regelverk for private barnehager. I tillegg er det mange kommuner, fylkesmenn og arbeidsgiverorganisasjoner som har svart på høringen.

Se alle høringssvarene

Takk til medlemsbarnehagene

– Jeg er veldig glad for å se at det har vært et stort engasjement rundt denne viktige høringen blant våre medlemsbarnehager. Det viser at sektoren og medlemsbarnehager vil være med å bidra til en ryddig sektor, og for å lage gode barnehager til barna. En stor takk til alle som har bidratt med å svare, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

PBL anerkjenner behovet for endringer i regelverket som regulerer økonomien i private barnehager. Organisasjonen støtter flere av regjeringens forslag, men stiller seg på vesentlige punkter kritisk til arbeidet som er gjort.

– Vi hadde forventet at regjeringen ville ønske å foreta en utredning av et nytt finansieringssystem som både sikrer at alle barnehager får tilskudd til å oppfylle lovfestede, nasjonale krav, som gir kommunene anledning til å stille lokale krav, og som sikrer at penger bevilget til barnehage blir brukt etter intensjonen. Vi er også veldig kritiske til at regjeringen foreslår å kutte i pensjonstilskuddet, både på bakgrunn av et sviktende tallgrunnlag og i tillegg uten å vurdere pensjonstilskuddet og resten av tilskuddsordningen i sammenheng, sier styreleder i PBL, Eirik Husby.

Innspillsmøte i august

Kunnskapsdepartementet skal oppsummere svarene og bearbeide lovforslagene videre. Regjeringen tar deretter sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag i løpet av 2019.

– Vi ønsker å legge best mulig til rette for et mangfoldig tilbud, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer best for sine barn. Det må være rom for både store og små barnehager, ideelle og andre private barnehager med ulikt innhold og profil, som musikk- eller friluftslivbarnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

PBL er invitert til innspillsmøte om forslag til endringer i barnehageloven hos Kunnskapsdepartementet fredag 9. august.

Bakgrunn:

  • Forslaget til lovendringer i barnehageloven med forskrifter ble sendt på offentlig høring 26. april.
  • Høringsfristen var 26. juli.
  • Kunnskapsdepartementet skal oppsummere og bearbeide lovforslagene videre basert på tilbakemeldingene.
  • Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag i løpet av 2019.