Ønsker matservering i barnehagens regi

Ønsker matservering i barnehagens regi

PBL har svart på Helsedirektoratets høring om Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Publisert:

PBL ytrer i sitt høringssvar tilfredshet med at retningslinjene for mat og måltider i barnehagen blir revidert. PBL mener de nye retningslinjene gir gode råd til gjennomføring av måltider, den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke, mattrygghet og hygiene, matallergi og -intoleranser samt miljøhensyn.

Les forslaget til nye retningslinjer på Helsedirektoratets nettsider.

PBL mener likevel man i de nye retningslinjene kunne gått enda lenger i retning av å anbefale matservering i barnehagen fordi det vil kunne bidra til å utjevne sosiale ulikheter blant barn.

– Etter PBLs syn bør det være en klar anbefaling i retningslinjen at maten serveres i barnehagen, og at den maten barna spiser i løpet av barnehagedagen ikke er gjenstand for foreldrenes ulike prioriteringer av medbrakt mat. Barnehagene har mulighet til å ta kostpenger for å finansiere et mattilbud i barnehagen, og dette til en pris som utgjør en liten eller ingen merkostnad for foreldrene, skriver PBL i sitt høringssvar.