Forslag om utvidet rett til barnehageplass: PBL støtter intensjonen, men peker på utfordringer

Representantforslaget fra Venstre skal behandles i Stortinget i november.

Forslag om utvidet rett til barnehageplass: PBL støtter intensjonen, men peker på utfordringer

Tre representanter for partiet Venstre ber Stortinget legge frem en forpliktende plan med sikte på at alle barn skal ha tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. PBL har levert et innspill til saken før behandlingen i Stortinget.

Publisert:

PBL mener det er vanskelig å forsvare at foreldre som får barn på feil tid av året, ikke har samme tilgang til en offentlig finansiert velferdstjeneste som andre foreldre. Men slik er det i dag.

Derfor støtter PBL intensjonen til stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, når de har levert følgende representantforslag frem for behandling på Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en forpliktende plan for Stortinget som tar sikte på at alle barn skal få tilbud om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uansett barnets alder.»

Saken skal behandles i Stortinget i november.

Familienes behov

I et innspillsnotat foran behandlingen av saken er PBL tydelig på at det bør legges til rette for at både kommunale og private barnehager skal gi plass til barn når familiene har behov for plassene – også utenom de faste opptakene.

«Barnehagene er til først og fremst for barna og familiene. Foreldrene kjenner barna best, og de bør selv kunne velge når barnet skal starte i barnehage og i hvilken barnehage barnet skal starte», heter det i innspillsnotatet.

Mye må avklares

Det er imidlertid flere forhold som må drøftes og avklares før man innfører en rett til barnehageplass fra det tidspunkt foreldrepermisjonen er over:

  • Garantien forutsetter kapasitet og tilgang på kompetent arbeidskraft.
  • Pedagogiske utfordringer ved flere tilvenningsperioder bør drøftes.
  • Ved utvidet rett til barnehageplass, må foreldrenes valg av barnehage ikke svekkes.
  • Det må bli flere telletidspunkter og samtidig finansiering av nye plasser.
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser må vurderes.

I 2022 leverte både Venstre og Fremskrittspartiet representantforslag som ligner på det Venstre nå har sendt til behandling. Disse forslagene fikk ikke flertall da de ble behandlet på Stortinget.

Les PBLs innspillsnotat