Debattinnlegg: Feil medisin fra KS

Debattinnlegg: Feil medisin fra KS

PBL er glad for den kommende gjennomgangen av reguleringene i barnehagesektoren. Men forslaget fra KS om tidsbegrenset godkjenning av barnehager bør skrotes først som sist.

Publisert:

En kortere versjon av dette debattinnlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 26. juni 2018 (krever innlogging).

Et system med tidsbegrenset godkjenning av barnehager vil fjerne forutsigbarheten som barnehageeierne er avhengige av for å gjøre nødvendige investeringer og satsinger på kvalitet og innhold.

Uforutsigbarheten som mange i dag opplever på grunn av store forskjeller i tilskuddene, fra kommune til kommune og fra år til år, vil bli ytterligere forsterket.

Det vil være takk og farvel til barnehagesektoren slik vi kjenner den i dag, og som består av om lag like mange private og kommunale barnehager. Barnehagesektoren er en suksesshistorie. Vi må ta vare på og videreutvikle det store og gode mangfoldet av barnehager, ikke bygge sektoren ned.

I DN 9. juni foreslår styreleder Gunn Helgesen i KS videre at kommunene bør få større muligheter til å stille krav til private barnehager.

PBL er enig i at det er markedssvikter i barnehagesektoren. Men markedssviktene er en konsekvens av vedtak fattet av Stortinget, blant annet om å fjerne retten til å etablere konkurrerende tilbud uten kommunens godkjenning.

Barnehagene er allerede en gjennomregulert sektor, med de samme nasjonale kravene til private og kommunale barnehager. Nå innføres det også nye krav til hvor mange barn det maksimalt kan være per ansatt i en barnehage. 

Men vi må også verne om barnehagenes rett til å være annerledes og til å rigge sine tilbud til barna og foreldrene på ulike måter. Nettopp det er en av de store kvalitetene ved denne sektoren.

PBL vil sterkt advare mot regelendringer som kan bidra til en standardisering og ensretting av tilbudet til barn og foreldre. Det kan kanskje være bekvemt for kommunene, men vil svekke det gode mangfoldet av barnehager. Derfor bør ikke private barnehager være underlagt de samme begrensningene som kommunale barnehager.

Undersøkelser viser at det er kvalitetsforskjeller i sektoren, og det uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal. Det må vi ta på alvor. Fremtidige regelendringer må også bidra til å sikre at samfunnet kan ha tillit til at pengene bevilget til barnehager brukes til beste for barna, både i private og kommunale barnehager.

Men utfordringene i barnehagesektoren løses ikke ved at kommunene svekker forutsigbarheten til private barnehager, det vil kunne svekke kvaliteten. Derimot må vi få på plass et finansieringssystem som likebehandler og som premierer kvalitet, samt at vi må få et uhildet og uavhengig tilsyn som skal kontrollere alle barnehager på like premisser.

Arild M. Olsen
Administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)