Inviter en politiker fra ditt fylke – se tips og råd for gjennomføring

Inviter en politiker fra ditt fylke – se tips og råd for gjennomføring

Ikke alle politikere har like mye kunnskap om jobben som gjøres i barnehagene eller om private barnehager. PBL-leder Anne Lindboe oppfordrer medlemsbarnehagene til å invitere politikere inn i barnehagen.

Publisert:

– Dette må selvsagt skje på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. Men mange steder i landet er det nå mulig å ta i mot besøk uten å utfordre lokale smittevernregler. Vi ser at det er utrolig verdifullt at flere politikere – fra alle politiske partier – får komme ut i barnehagene og slik at de får mer kunnskap om sektoren og om det gode tilbudet som gis, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Prioriter stortingskandidater fra ditt fylke

Hun oppfordrer alle medlemsbarnehagene i PBL til å ta kontakt med politikere i sitt område og invitere dem inn på besøk i barnehagen. Ettersom det er valgår, tipser hun barnehagene spesielt om å ta kontakt med de som stiller til valg til Stortinget i høst.

– Barnehagesektoren er underlagt nasjonale reguleringer, og de som skal sitte på Stortinget de neste fire årene skal ta viktige avgjørelser om hvordan sektoren vår skal utvikle seg. Da må de ha mye kunnskap og vite hvor skoen trykker for barnehagene, sier Lindboe.

PBL har også i forbindelse med tidligere valg tatt initiativ til barnehagebesøk, med gode tilbakemeldinger fra både barnehager og politikere. I år må barnehagebesøkene gjennomføres i tråd med smittevernfaglige råd og Lindboe har forståelse for at det kan være mer krevende for barnehagene.

Trenger du tips og inspirasjon? Vil du ha oversikt over partienes kandidater til storingsvalget fra ditt fylke? Se informasjon og oversikt over politikere på denne siden.

Ta gjerne kontakt med PBL for bistand

– Vi håper likevel barnehagene vil invitere politikerne inn og har fått tilbakemeldinger om at også digitale besøk kan fungere fint. Et digitalt møte med digital omvisning i barnehagen er bedre enn ikke noe møte i det hele tatt. Og da kan terskelen for å ta kontakt når alt er normalt igjen, være lavere. Vi i PBL kan bistå barnehager som ønsker det med råd og hjelp til å gjennomføre besøk, sier Lindboe.

Lindboe viser til at det i barnehagedebatten ofte kommer påstander om sektoren som verken PBL eller medlemsbarnehagene kjenner seg igjen i. Hun mener det er viktig at barnehagedebatten baseres på fakta og at politikerne får innblikk i hverdagen til private barnehager.

– De beste ambassadørene for private barnehager er barnehagene selv. Vi håper derfor det vil bli gjennomført mange barnehagebesøk frem til høstens valg, og at flest mulig av stortingsrepresentantene starter perioden med oppdatert kunnskap om private barnehager og deres ønsker for fremtiden, avslutter Lindboe.

Trenger du tips og inspirasjon? Vil du ha oversikt over partienes kandidater til storingsvalget fra ditt fylke? Se informasjon og oversikt over politikere på denne siden.