Valg 2023: Inviter politikere inn i barnehagene – se tips og råd for gjennomføring

Valg 2023: Inviter politikere inn i barnehagene – se tips og råd for gjennomføring

Høsten 2023 skal det velges nye politikere som skal styre barnehagepolitikken lokalt de neste fire årene. PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å invitere politikere på besøk, slik at de kan lære mer om private barnehager og den viktige jobben som gjøres i sektoren.

Politikerne har ansvaret for et bredt spekter av tjenester, deriblant å sørge for gode barnehager til barna. For å kunne ta riktige avgjørelser, er det viktig at både lokal- og rikspolitikerne har god kunnskap om barnehagesektoren der du bor.

Viktig periode før lokalvalget

Private barnehager utgjør en svært viktig del av barnehagetilbudet i over to hundre kommuner. Rammevilkårene for drift bestemmes både gjennom nasjonale og lokale beslutninger. Derfor er det særlig viktig at politikerne kjenner godt til private barnehager og tilbudet som gis.

PBL oppfordrer derfor alle medlemsbarnehager til å invitere politikere inn i barnehagen i tiden frem til valget.

Her finner du tips og råd til praktisk gjennomføring, slik at det blir lett å komme i gang.

Når det er valgkamp, er politikerne ekstra lette å be, blant annet fordi de prioriterer å bruke mer tid til å besøke ulike aktører når det er valg. Dette er en anledning til å dele informasjon som private barnehager bør benytte seg av.

Knytte kontakter og informere om sektoren

Målet med besøkene bør være å knytte kontakter og spre informasjon om barnehagesektoren og private barnehager som det er relevant for politikerne å ha kunnskap om.

Å ha en felles virkelighetsforståelse vil være et godt utgangspunkt for et godt samarbeid mellom lokale politikere og private barnehager de neste fire årene.

Dersom du ønsker mer hjelp fra PBL med å komme i gang med barnehagebesøk, kontakt oss gjerne på eller på telefon 75 55 37 00.

Vi håper mange medlemsbarnehager bruker denne muligheten til å spre kunnskap om barnehagene. Politikere ønsker innspill, og de er også avhengige av informasjon og innspill fra dere som kan barnehager.

LES MER: Hva mener politikerne i din kommune om barnehager? Finn dine lokalpolitikere på barnehagevalget.no.

LES MER: Oppdaterte fakta om private og kommunale barnehager finner du på barnehagemonitor.no.

LAST NED: 10 fakta om private barnehager (utskriftsversjon).

FÅ TILSENDT GRATIS: (16 siders faktahefte)