Innspill til lokale partiprogram før kommunevalget i 2023

Innspill til lokale partiprogram før kommunevalget i 2023

Konstruktive innspill og faktabasert kunnskap til de lokale partigruppene kan bidra til at partiene vedtar barnehagepolitikk som forener interessene til private barnehager og politiske partier.

Publisert:

Frem mot kommune- og fylkestingsvalget 11. september 2023 skal det gjøres mye jobb i det lokale og regionale leddet i de ulike politiske partiene.

Partilagene skal blant annet nominere sine kandidater til viktige verv, og de skal utforme og vedta hvilken politikk de ønsker å gå til valg på.

I arbeidet med barnehagepolitikken er det viktig at partiene får innspill, ikke minst fra folk som eier og driver en eller flere barnehager.

PBL har derfor laget en brosjyre med informasjon og innspill som vi mener er viktig i arbeidet med barnehagepolitikk lokalt. I brosjyren finner partiene konkrete punkter som de kan vurdere i det lokale programarbeidet.

Innspillene fra PBL er basert på vår rolle som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 2.100 private barnehager, med om lag 35.000 ansatte og 115.000 barn i 216 kommuner, og PBLs strategiplan for 2021-2023 vedtatt av PBLs medlemmer på av landsmøtet høsten 2021.

I tillegg til det PBL selv har formidlet til partienes lokale og regionale ledd, er det også sendt ut en egen informasjonspakke om dette til lokallagene i PBL.

Kontakt

Marius Iversen

direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling: Kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf:
75 55 37 52 / Mobil: 976 74 720
E-post:

Ole-Andreas Pedersen

politisk rådgiver

Avdeling: Kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf:
75 55 38 66 / Mobil: 990 25 723
E-post: