Stå enda sterkere sammen – slik starter du opp lokallag i PBL

Stå enda sterkere sammen – slik starter du opp lokallag i PBL

Er det flere private barnehager i din kommune som er medlem i PBL? Har dere et ønske om å stå sterkere sammen og få til et enda bedre samarbeid med kommunen?

Da kan ett av tiltakene være å gå sammen og etablere et lokallag i PBL.

Ved å stifte lokallag i PBL får dere et formelt samarbeid mellom barnehagene. Da vil dere bedre kunne arbeide for å sikre best mulig barnehager for barna og forutsigbare rammevilkår for barnehagene.

Sammen kan dere være en sterk stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt og jobbe løsningsorientert for å sikre et godt samarbeid med kommunen. 

Slik går du frem for å stifte et lokallag

 • For å opprette et lokallag kreves det deltakelse fra minimum 50 prosent av medlemsbarnehagene i den aktuelle kommunen.
 • Sjekk interessen for å etablere lokallag blant medlemsbarnehagene i din kommune. PBL kan bistå med kontaktinformasjon til medlemsbarnehagene.
 • Dersom et tilstrekkelig antall medlemsbarnehager melder sin interesse, blir det innkalt til stiftelsesmøte. PBL bistår blant annet med innkalling til stiftelsesmøtet og agenda. Representanter fra PBL vil også være til stede på stiftelsesmøtet.
 • Et lokallag velger selv sitt styre blant medlemmene i lokallaget.
 • Det er kun mulig å etablere lokallag med medlemsbarnehager i samme kommune. Se også vedtektene for lokallag i PBL, vedtatt av PBLs landsmøte i 2009.
 • Å være med i et lokallag medfører ingen kostnader annet enn det lokallaget eventuelt selv vedtar på sitt årsmøte.

Dette er lokallagene i PBL

PBL er glad for at flere medlemsbarnehager ser verdien av å stifte lokallag. Per i dag er det etablert lokallag i følgende kommuner:

 • Alver
 • Arendal
 • Asker
 • Bergen
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Gjøvik
 • Grimstad
 • Halden
 • Haugesund
 • Hustadvika
 • Karmøy
 • Kongsberg
 • Kristiansand
 • Lier
 • Lillehammer
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Moss
 • Narvik
 • Nittedal
 • Oslo
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Stange
 • Stavanger    
 • Steinkjer
 • Stjørdal
 • Time
 • Trondheim
 • Vefsn
 • Østre Toten
 • Øvre Eiker
 • Øygarden
 • Ålesund