Stå enda sterkere sammen – slik starter du opp lokallag i PBL

Stå enda sterkere sammen – slik starter du opp lokallag i PBL

Er det flere private barnehager i din kommune som er medlem i PBL? Har dere et ønske om å stå sterkere sammen og få til et enda bedre samarbeid med kommunen?

Da kan ett av tiltakene være å gå sammen og etablere et lokallag i PBL.

Ved å stifte lokallag i PBL får dere et formelt samarbeid mellom barnehagene. Da vil dere bedre kunne arbeide for å sikre best mulig barnehager for barna og forutsigbare rammevilkår for barnehagene.

Sammen kan dere være en sterk stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt og jobbe løsningsorientert for å sikre et godt samarbeid med kommunen. 

Slik går du frem for å stifte et lokallag

  • For å opprette et lokallag kreves det deltakelse fra minimum 50 prosent av medlemsbarnehagene i den aktuelle kommunen.
  • Sjekk interessen for å etablere lokallag blant medlemsbarnehagene i din kommune. PBL kan bistå med kontaktinformasjon til medlemsbarnehagene.
  • Dersom et tilstrekkelig antall medlemsbarnehager melder sin interesse, blir det innkalt til stiftelsesmøte. PBL bistår blant annet med innkalling til stiftelsesmøtet og agenda. Representanter fra PBL vil også være til stede på stiftelsesmøtet.
  • Et lokallag velger selv sitt styre blant medlemmene i lokallaget.
  • Det er kun mulig å etablere lokallag med medlemsbarnehager i samme kommune. Se også vedtektene for lokallag i PBL, vedtatt av PBLs landsmøte i 2009.
  • Å være med i et lokallag medfører ingen kostnader annet enn det lokallaget eventuelt selv vedtar på sitt årsmøte.

Dette er lokallagene i PBL

PBL er glad for at flere medlemsbarnehager ser verdien av å stifte lokallag. Per i dag har vi følgende 51 lokallag:

PBL Alta
PBL Alver
PBL Arendal
PBL Asker
PBL Askøy
PBL Aurskog-Høland
PBL Bergen
PBL Drammen
PBL Eidsvoll
PBL Fredrikstad
PBL Gjøvik
PBL Grimstad
PBL Halden
PBL Hamar
PBL Haram
PBL Haugesund
PBL Hustadvika
PBL Indre Østfold
PBL Karmøy
PBL Kongsberg
PBL Kristiansand
PBL Lier
PBL Lillehammer
PBL Lillesand
PBL Lillestrøm
PBL Lyngdal
PBL Lørenskog
PBL Molde
PBL Moss
PBL Narvik
PBL Nittedal
PBL Nærøysund
PBL Oslo
PBL Ringsaker
PBL Sandefjord
PBL Sandnes
PBL Sarpsborg
PBL Sola
PBL Stange
PBL Stavanger
PBL Steinkjer
PBL Stjørdal
PBL Sykkylven
PBL Time
PBL Trondheim
PBL Vefsn
PBL Vestvågøy
PBL Østre Toten
PBL Øvre Eiker
PBL Øygarden
PBL Ålesund