Nye tall: Nesten 100 færre private barnehager enn i 2021

Nedgangen i antall private barnehager har tiltatt, mens nedgangen i antall kommunale barnehager har flatet ut. Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL er bekymret over utviklingen. Han mener kuttene private barnehager har vært utsatt for nå gir resultater i form av barnehagenedleggelser.

Nye tall: Nesten 100 færre private barnehager enn i 2021

Private barnehager hadde 1.657 færre barn per 15. desember 2022 sammenlignet med samme dato året før. Det var også en nedgang på 99 private barnehager denne perioden. Samtidig øker antall barn i kommunale barnehager.

Publisert:

Onsdag publiserte Utdanningsdirektoratet barnehagestatistikk innrapportert via Basil 15. desember 2022.

Tallene viser at det er en stor nedgang særlig i de minste, private barnehagene.

Fra 2021 til 2022 er det blitt 45 færre ordinære private barnehager med 1-25 barn. Blant ordinære barnehager mellom 26 og 50 barn er det blitt 21 færre, og antall familiebarnehager er redusert med 35.

Blant kommunale barnehager er den en nedgang på syv barnehager, men en økning på 1.858 barn.

Tallene i grafen over viser utviklingen for antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Gruppen Ikke-kommunale barnehager er i all hovedsak private, men inneholder noen helt få fylkeskommunale og statlige barnehager.

Totalt sett er det om lag 200 flere barn i barnehager ved utgangen av 2022 sammenlignet med ett år i forveien. Det er første gang antallet barn i barnehager har økt siden 2013.

Noe av forklaringen på denne utviklingen er at det i 2022 kom 3.200 barn i barnehagealder fra Ukraina, og at en del av disse er begynt i barnehage. Det er ikke kjent hvor mange av disse som går i henholdsvis kommunale og private barnehager.

Rammet av kutt

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL mener den store nedgangen, særlig i mindre, private barnehager, gir grunn til bekymring.

Stortinget har kuttet ensidig i tilskuddene til private barnehager med mange hundre millioner kroner i året. Dette går ut over alle private barnehager, og ikke minst barnehager i kommuner med lave driftstilskudd og små barnehager med ekstra sårbar økonomi, sier Schjelderup. 

Han mener utviklingen viser at det har vært en gedigen politisk tabbe å iverksette enkelttiltak for å stramme inn for private barnehager uten først å analysere treffsikkerheten for finansieringssystemet som helhet.

– Forskjellsbehandlingen av kommunale og private barnehager har økt. Og for tiden er det flere mediesaker hver eneste uke om private barnehager som legger ned eller blir overtatt av kommunen på grunn av at de ikke har bærekraftige rammevilkår. Dette har vi og sektoren advart imot, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Feil at nedgang må tas i kommunale

Han mener utviklingen for kommunale og private barnehager igjen viser at det er feil når enkelte hevder at en nedgang i barnetall lokalt, utelukkende tas i kommunale barnehager fordi kommunen ikke har rett til å legge ned en godkjent privat barnehageplass.

– En privat barnehage får bare tilskudd for det antall barn som har plass i barnehagen. Dermed vil endringer i demografien eller foreldrenes preferanser gjenspeile seg i hvor mange barn det er i private barnehager, sier Schjelderup og legger til:

– De siste årene har nedgangen i antall barn vært like stor i private som i kommunale barnehager. Og i år ser vi at det faktisk er nedgang i antall barn i private barnehager og økning i antall barn i kommunale barnehager. Da må det bli slutt på den omfattende feilinformeringen fra politisk hold om at private barnehager har en evigvarende rett på tilskudd.