Nye tall: Færre barn og fortsatt mangel på barnehagelærere

Nye tall: Færre barn og fortsatt mangel på barnehagelærere

Det er 3.700 færre barnehagebarn nå sammenlignet med for et år siden. Og det mangler fortsatt 2.200 barnehagelærere før alle kommunale og private barnehager klarer å oppfylle pedagognormen fra 2018.

Publisert:

Det er noe av det som kommer frem i Utdanningsdirektoratets statistikker med innrapporterte tall per 15. desember 2021.

Nedgangen i antall barnehager rammer barnehager i de fleste størrelser, men aller mest de minste enhetene (1-25 barn).

Nøkkeltallene for barnehagesektoren viser dessuten at det er små strukturelle forskjeller mellom private og kommunale barnehager.

99 prosent av alle barnehager har oppfylt bemanningsnormen på maksimalt 6,0 barn per ansatt i barnegruppene. Gjennomsnittlig antall barn per ansatt i kommunale og private barnehager er henholdsvis 5,6 og 5,7.

Færre av de minste barnehagene

Tendensen med at det er færre barn i barnehagealder fortsetter i 2021, og per 15. desember 2021 var det cirka 3.800 færre barn i norske barnehager. Nedgangen i antall barn er jevnt fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Per 15.12.2021 var det 5525 barnehager i Norge. Dette er 95 færre barnehager færre enn ett år i forveien.

Størst er nedgangen i de minste private barnehagene, med 1-25 barn. Det er 21 færre familiebarnehager i denne størrelsen ved utgangen av 2021 sammenlignet med ett år tidligere. Antallet ordinære private barnehager i den minste kategorien er gått ned med 23.

Til sammenligning er det en økning på tre flere private barnehager i kategorien 26-50 barn, en nedgang på 14 i gruppen 51-75 og en nedgang på 7 private barnehager med 75 eller flere barn.

Blant de kommunale barnehagene, er det relativt stabilt blant de aller minste barnehagene, mens det er 26 færre kommunale barnehager i gruppen 26-50 barnehager ved utgangen av 2021 sammenlignet med ett år tidligere.

Syv av ti oppfyller pedagognormen

Når det gjelder pedagognormen, oppfyller 70,7 prosent av de kommunale barnehagene og 71 prosent av de private barnehagene denne uten dispensasjon.

En noe høyere andel private enn kommunale barnehager oppfyller pedagognormen med dispensasjon. Dermed er det 8,2 prosent av de kommunale barnehagene og 5,0 prosent av de private barnehagene som ikke oppfyller pedagognormen.

Utdanningsdirektoratet har regnet ut at det mangler litt over 2.200 barnehagelærere for å oppfylle normen i alle barnehager.

I snitt er det henholdsvis 13,0 og 13,3 barn per barnehagelærer i kommunale og private barnehager.

Høyere kvalitet med nye krav

Konstituert administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, sier at tallene fra Utdanningsdirektoratet ikke overrasker.

– Private barnehager viser at de i minst like høy grad som kommunale barnehager oppfyller de krav som myndighetene stiller. Veien mot jevnere og høyere kvalitet i sektoren går enklest gjennom tydelige kvalitetskrav og samtidig finansiering, sier Schjelderup.

Han peker på at PBL i sin strategiplan er tydelig i ønsket om å skjerpe pedagognormen til 50 prosent, forutsatt at dette blir samtidig finansiert i alle barnehager.

– Dette er et mål mange av partiene på Stortinget også har gitt uttrykk for at de ønsker å strekke seg mot. Mitt råd til regjeringen er å få på plass et vedtak om en fullfinansiert, skjerpet norm raskest mulig. Slik kan barnehagene begynne å forberede seg på nye krav, og slik kan unge som vurderer å ta barnehagelærerutdanning føle større trygghet for at det er ledige jobber til dem når de er ferdig utdannet, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Finansieringen ikke bærekraftig

Når det gjelder den strukturelle utviklingen i sektoren, kan den delvis forklares med demografiske endringer. Samtidig mener PBL-direktøren flere barnehagenedleggelser kunne vært unngått dersom det fantes en minste tilskuddssats som kommunene ikke kunne kutte seg bort fra.

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse gikk fire av ti PBL-barnehager med underskudd i 2021. Bare én av tre barnehager føler seg trygg på at det er grunnlag for videre drift, gitt dagens tilskuddsnivå.

Dette er ikke bærekraftig over tid, påpeker Schjelderup.

– Alt etter hvilken kommune barnehagene ligger i, har de vidt forskjellige forutsetninger for å oppfylle de samme nasjonale kravene. Disse forskjellene rammer alle typer private barnehager, men aller mest dem som har ekstra høye kostnader per barn, sier Schjelderup.

Han legger til at PBL i Storberget-utvalget har foreslått jevnere finansiering i alle kommuner, og ekstra administrasjonspåslag til de minste barnehagene.

– Vi vil ikke låse oss fast til én løsning. Men en fremtidig finansiering for kvalitet og mangfold i sektoren, må være bærekraftig og forutsigbar, noe flertallsforslaget til Storberget-utvalget ikke ivaretar, sier Jørn-Tommy Schjelderup.