Fersk medlemsundersøkelse: Bare én av tre føler seg trygge på grunnlaget for videre drift

Fersk medlemsundersøkelse: Bare én av tre føler seg trygge på grunnlaget for videre drift

Fire av ti barnehager gikk i minus i 2021. Like mange budsjetterer med underskudd i 2022. Gitt dagens tilskuddsnivå er det bare én av tre som føler seg trygg på at det er grunnlag for videre drift.

Publisert:

Det kommer frem i en fersk medlemsundersøkelse som PBL presenterer resultater fra under et politisk seminar i Oslo onsdag 16. februar.

Om lag 600 medlemsbarnehager har deltatt i undersøkelsen.

– Dette er dramatisk. Resultatene i undersøkelsen bør bekymre alle som ønsker høy kvalitet og stort mangfold i barnehagesektoren. Svært mange barnehager balanserer på kanten av stupet, og det er noe som politikerne må ta på alvor, sier konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Les medlemsundersøkelsen her.

Fire av ti i minus i fjor

I undersøkelsen har PBL stilt noen spørsmål om den økonomiske situasjonen i medlemsbarnehagene.

Litt over halvparten av respondentene oppgir at de i 2021 gikk med overskudd.

Fire av ti oppgir at de gikk med underskudd.

De øvrige svarer enten at de går i balanse eller at de ikke vet.

En av tre budsjetterer med pluss

Fra 2021 til 2022 har Stortinget vedtatt kutt i pensjonspåslaget i tilskuddene til de private barnehagene.

For 2022 oppgir én av tre at de budsjetterer med overskudd.

Fire av ti har budsjettert med underskudd, mens tre av ti budsjetterer med et nullresultat.

Færre tror på videre drift

Flere medlemsbarnehager enn noen gang før gir uttrykk for bekymring for barnehagens fremtid.

Medlemsbarnehagene fikk følgende spørsmål: «Vurder barnehagens økonomiske situasjon. Er det over tid grunnlag for videre drift av barnehagen, gitt dagens tilskuddsnivå?»

34,5 prosent av respondentene svarte ja på dette spørsmålet.

Til sammenligning svarte 48,1 prosent ja på tilsvarende spørsmål i en medlemsundersøkelse for to år tilbake.

Flere vurderer å gi seg

I fritekstsvarene i undersøkelsen oppgir et stort flertall av respondentene stor bekymring på vegne av barnehagesektoren.

Det er flest daglig ledere som har svart på undersøkelsen. Enkelte oppgir at de vurderer å finne seg ny jobb:

«Eg vurderer dagleg om jobben som styrar i barnehage er ein jobb eg vil fortsette å ha. Og eg veit mange andre styrarar som tenker det samme.»

Andre beskriver hvordan situasjonen er forverret de aller siste årene.

«Det er en tøff situasjon alle barnehager er i nå. Vi tar inn vikarer for å klare å drifte selv om budsjettet et overskredet for lenge siden, men man føler seg forpliktet til å gjøre det selv om det ikke er noe garanti for at vi får dekket noe i andre enden. Det har frem til nå vært kjekt å drive barnehage, men ikke nå lenger. Bekymring rundt økonomi opptar alt for mye plass, og det på tross av at vi har en barnehage som har fulle barnegrupper og ventelister.»

Legges frem på politisk seminar

Resultatene fra medlemsundersøkelsen er noe av materialet som PBL legger frem på det politiske seminaret «Fremtidens barnehager – satsing eller sultefôring?» i Oslo onsdag 16. februar.

Utdanningspolitikere fra de fleste partiene på Stortinget deltar, sammen med representanter for PBLs medlemmer.

– Det er flere spørsmål knyttet til barnehagesektoren generelt og private barnehager spesielt som vil komme opp til politisk behandling i tiden som kommer. Derfor er det svært viktig å kunne gi beslutningstakerne en så oppdatert kunnskap som mulig. Jeg vil derfor takke medlemsbarnehagene som i en travel hverdag har tatt seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Det politiske seminaret går onsdag 16. februar 2022 klokka 08.10-09.45. Seminaret kan strømmes direkte eller ses i opptak på PBLs facebookside.