Ekstra BASIL-rapportering skal gi myndighetene kunnskap om barnehager under pandemien

Ekstra BASIL-rapportering skal gi myndighetene kunnskap om barnehager under pandemien

For å få bedre innsikt i barnehagehverdagen vinteren 2021 ber Utdanningsdirektoratet alle barnehager om å rapportere inn viktige data om aktiviteten i januar og februar.

Publisert:

Rapporteringen skal skje i BASIL i perioden 8.-26. mars.

«I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet», skriver Utdanningsdirektoratet om rapporteringen.

Barnehagene skal rapportere om:

  • Fraværsårsaker til barn og ansatte i uke 7
  • Vikarbruk i perioden 4. januar – 1. mars
  • Åpningstider og stenging av barnehagen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Planleggingstid i perioden 4. januar – 1. mars
  • Tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp, og minoritetsspråklige barn i perioden 4. januar – 1. mars
  • Om barnehagen har hatt økte kostnader og mottatt ekstra midler fra kommunen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Kohorter (gruppestørrelse) i perioden 4. januar – 1. mars

Åpne barnehager skal ikke delta i denne rapporteringen.