Viktig strategimøte for styret i PBL

Landsmøtet 2019. Styret i PBL er i gang med jobben opp mot landsmøtet 2019 med blant annet en helhetlig gjennomgang av vedtektene og styreleder i PBL, Eirik Husby, oppfordrer medlemsbarnehagene til å involvere seg i dette arbeidet.

Viktig strategimøte for styret i PBL

PBL-styret har denne uken gjennomført et to dager langt styremøte i Bodø. Styret har blant annet behandlet flere saker knyttet til det politiske arbeidet i PBL og arbeidet med landsmøtet i mai 2019.

Publisert:

Ukens møte var det første ordinære styremøtet etter at Anne Lindboe overtok som administrerende direktør i PBL.

– Jeg synes det har vært et veldig godt styremøte. Vi har hatt mange gode diskusjoner om saker som vi mener er viktige for medlemsbarnehagene våre, sier styreleder Eirik Husby.

Vil foreslå viktige endringer

Blant sakene som har vært behandlet på styrets oktobermøte er:

  • Evaluering av lederkonferansen 2018
  • Oppfølging av PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019
  • Forberedelser før PBLs landsmøte 2019
  • Politisk arbeid i PBL med spesiell vekt på arbeidet med implementering av bemanningsnorm, uavhengig tilsyn, nytt finansieringssystem og reguleringer av sektoren.

– Det foregår veldig mange viktige politiske prosesser. PBL ønsker sterkt å spille inn forslag til endringer som både vil bidra til å sikre at barna i barnehagene også i fremtiden skal få et likeverdig og godt tilbud, og som også bidrar til forutsigbarhet og en bærekraftig økonomi i alle typer private barnehager, sier Husby.

Viktig strategimøte. Styret i PBL med f.v. Kjetil Hopen, Eirik Husby, Therese Børke, Ragnhild Finden, Harald B. Breistein, Torstein Johannessen, Marit Lambrechts og Linda Fraurud. Viktig strategimøte. Styret i PBL med f.v. Kjetil Hopen, Eirik Husby, Therese Børke, Ragnhild Finden, Harald B. Breistein, Torstein Johannessen, Marit Lambrechts og Linda Fraurud.

Ønsker engasjement fra medlemmene

Styret i PBL hadde sitt forrige ordinære styremøte i august i forbindelse med Arendalsukamens det er berammet ytterligere to styremøter til før nyttår.

– 2019 blir et utrolig spennende år på mange områder. Barnehagene skal ha på plass en helt ny bemanningsnorm, det kommer et lokalvalg hvor debatten om private aktører i offentlig velferd ser ut til å bli et sentralt tema og i mai skal vi i PBL ha et viktig landsmøte hvor vi håper på stor deltakelse fra medlemsbarnehagene, kommenterer styrelederen. 

I forberedelsene til landsmøtet skal styret ha en helhetlig gjennomgang av vedtektene i PBL, og det legges også opp til bred involvering av medlemsbarnehagene. Blant annet er PBLs vedtekter tema på de medlemsmøtene som PBL har i oktober og november.

– Dette er en viktig sak for styret, blant annet på bakgrunn av spørsmål som ble reist på landsmøtet sist. Det er viktig at medlemmer som ønsker endringer gir sine innspill til styret, men gjerne også kommer med egne endringsforslag innen fristen som er 27. februar, sier Eirik Husby.