Inviterer til medlemsmøter i hele landet

Vil se deg på medlemsmøte. Høsten er tid for medlemsmøter i PBL hvor du blant annet kan møte denne blide gjengen med Jørn-Tommy Schjelderup (f.v.), Espen Rokkan, Marius Iversen, Anne Lindboe, Geoffrey Armstrong og Hans-Are Nyheim.

Vil se deg på medlemsmøte. Høsten er tid for medlemsmøter i PBL hvor du blant annet kan møte denne blide gjengen med Jørn-Tommy Schjelderup (f.v.), Espen Rokkan, Marius Iversen, Anne Lindboe, Geoffrey Armstrong og Hans-Are Nyheim.

Inviterer til medlemsmøter i hele landet

PBL inviterer til medlemsmøter over hele landet. Nye krav til bemanning, høstens tariffoppgjør og flere andre viktige saker blir tatt opp. – Kom og møt oss på medlemsmøtene, er oppfordringen fra denne blide PBL-gjengen.

Publisert:

Høsten er tid for medlemsmøter i PBL. Medlemsmøtene er en viktig møteplass både for PBL og medlemsbarnehagene, for å dele informasjon og ta opp aktuelle saker som berører medlemsbarnehagene.

Ny administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, vil delta på flere av møtene og gleder seg til å treffe medlemmene.

De første medlemsmøtene er satt opp allerede fra midten av oktober, og i løpet av en hektisk høst skal det arrangeres medlemsmøter 22 steder over hele landet.

Se oversikt og meld deg på medlemsmøte

Ett av de viktigste temaene på høstens medlemsmøte vil være ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.  

For mange private barnehager er det økonomisk svært krevende å innfri kravene i ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet krav til pedagogisk bemanning.

Andre viktige tema for møtene vil være:

  • Hovedoppgjøret (tariff og pensjon)
  • Kompetanseutviklingsmidler
  • Gjennomgang av vedtekter før årsmøtet 2019

Er det spesielle tema dere ønsker informasjon om på et medlemsmøte, eller dere har andre spørsmål vedrørende medlemsmøtene? Ring oss gjerne eller send en melding på .