Her er resultatene fra PBLs medlemsundersøkelse

Slik beskriver medlemmene PBL. I undersøkelsen ble medlemsbarnehagene bedt om å beskrive PBL med tre ord. Dette bildet viser hva medlemmene tenker på først og jo større ordet er, desto flere har oppgitt det.

Her er resultatene fra PBLs medlemsundersøkelse

I PBLs medlemsundersøkelse 2019 har medlemmene gitt PBL mange viktige tilbakemeldinger, som vil bli brukt til å utvikle organisasjonen videre. 88 prosent av PBL-medlemmene oppgir at de totalt sett er «fornøyd» med barnehagens medlemskap i PBL.

Publisert:

PBL er en medlemsorganisasjon og det er medlemsbarnehagene som er PBLs eiere.

PBL jobber interessepolitisk og bistår medlemmene på en lang rekke områder knyttet til driften av barnehagen, slik at barnehagene selv kan bruke ressursene på å tilby best mulig barnehager for barn og foreldre.

84 prosent «svært fornøyd» med kontroll av tilskudd

For PBL er det avgjørende at medlemsbarnehagene er fornøyde med tilbudet og den jobben som PBL gjør for barnehagene.

I en ny medlemsundersøkelse gir medlemmene viktige tilbakemeldinger på den jobben som PBL gjør. PBL gjennomførte tilsvarende medlemsundersøkelse i 2014 og 2017.

(Se en oppsummering av undersøkelsen og sammenligning av resultatene fra 2019 med 2017 og 2014 nederst på siden.)  

Hovedinntrykket i undersøkelsen er at medlemmene gjennomgående er godt fornøyde med tilbudet fra PBL.

På spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med barnehagens medlemskap i PBL?» svarer 88 prosent at de er «svært fornøyd» (49 prosent) eller «fornøyd» (39 prosent).

Tilbakemeldingen fra medlemmene på dette spørsmålet er så vidt bedre enn i 2017, med et snitt på 5,3 i 2019 mot 5,2 i 2017 (1-6-skala).

Innenfor rådgiving oppgir medlemmene at det er aller viktigst å få hjelp til «kontroll og oppfølging av kommunale tilskudd». 84 prosent av medlemmene er «svært fornøyd» (54,5 prosent) eller «fornøyd» (29,5 prosent) med PBLs hjelp på dette området.

Innenfor det interessepolitiske arbeidet oppgir medlemmene at det er aller viktigst å «få på plass forutsigbar og etterprøvbar finansiering.» 70 prosent av medlemmene er «svært fornøyd» (34 prosent) eller «fornøyd» (36 prosent) med PBLs arbeid på dette området.

På spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med PBL og det arbeidet PBL gjør som talerør for private barnehager i samfunnsdebatten?» svarer 87 prosent at de er «svært fornøyd» (52 prosent) eller «fornøyd» (35 prosent).

Tilbakemelding fra medlemmene på dette spørsmålet er så vidt dårligere enn i 2017, med et snitt på 5,3 i 2019 mot 5,4 i 2017 (1-6-skala).

Viktig i forbedringsarbeidet i PBL

Medlemsundersøkelsen 2019 gir blant annet svar på hvordan medlemmene oppfatter PBL og hvordan medlemmene vurderer ulike deler av PBLs tilbud til medlemmene.

I undersøkelsen får PBL også konkrete forslag til hvordan tilbudet til medlemmene kan forbedres ytterligere. Tilbakemeldingene vil bli brukt i det løpende forbedringsarbeidet i PBL.

Undersøkelsen ble formidlet til medlemmene i februar og 772 respondenter valgte å svare, noe som utgjør 41 prosent av medlemsbarnehagene.