Viktige frister frem mot PBL Landsmøte 2023

Viktige frister frem mot PBL Landsmøte 2023

PBL er i gang med forberedelsene til årets landsmøte 8. og 9. mai. Styret ønsker at flest mulig skal bidra til de demokratiske prosessene i organisasjonen, men minner om at det er noen frister som må overholdes.

Publisert:

10. januar åpnet PBL for påmelding til årets landsmøte. Allerede er det kommet inn en god del påmeldinger, og styreleder Eirik Husby håper at så mange som mulig vil bruke denne muligheten til å være med på å påvirke organisasjonens prioriteringer for årene som kommer.

– Årets landsmøte blir ekstra spennende ettersom det skjer veldig mye i og rundt barnehagesektoren, ikke minst politisk. Og ut over de faste landsmøtesakene vil programmet bli preget av at det i år er 30 år siden PBL ble stiftet og 20 år siden det historiske barnehageforliket, sier styreleder Eirik Husby.

Viktige frister

I tråd med vedtektene, er det imidlertid en del frister som må overholdes for dem som ønsker å bidra med sine meninger på landsmøtet.

Dette gjelder i hovedsak følgende:

  • 8. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene.
  • 27. mars. Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 28. april: Frist for påmelding og fullmakter
  • 28. april: Siste frist for å melde inn kandidater til det nye styret

Vedtektsendringer

Det som haster aller mest nå er forslag til vedtektsendringer.

– PBL har vedtekter som i all hovedsak har stått seg over tid, men det betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer. Alt som kommer inn av forslag, skal behandles grundig av styret, og så vil vi gi en innstilling til landsmøtet, sier Eirik Husby.

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

Valgkomiteen er i gang

Når det gjelder fristen for å melde inn kandidater til styret, er det verdt å merke seg at valgkomiteen allerede er i gang med sitt arbeid.

Kandidater som er foreslått innen 1. mars vil bli vurdert i valgkomiteens arbeid med innstillingen som skal legges frem for landsmøtet.

Kandidater som blir meldt inn etter denne datoen, men før fristen, vil være valgbare gjennom benkeforslag på landsmøtet.

Les mer om landsmøtet - og meld deg på - ved å klikke her.