Jakter kandidater til nytt PBL-styre

Leder i valgkomiteen til PBL, Anita Gaustad, håper på mange innspill fra medlemsbarnehagene.

Jakter kandidater til nytt PBL-styre

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til det nye styret i PBL. – Vi oppfordrer medlemsbarnehagene til å sende inn forslag, slik at vi får et bredt utvalg av kandidater å jobbe med, sier komiteens leder Anita Gaustad.

Publisert:

Det er medlemmene i PBL som velger nytt PBL-styre. Det skjer på PBLs landsmøte som arrangeres 8. og 9. mai 2023. Styret velges for to år.

Valgkomiteen i PBL består av:

  • Leder Anita Gaustad, Solbakken Barnehager, Trondheim
  • Nestleder Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene
  • Medlem Tommy Larsen, Stenrød barnehage, Halden
  • Medlem Hjørdis Kindem Thyholt, Medbroen Drift, Stjørdal
  • Varamedlem Jennie Furulund, Lundegaardsløkka barnehage, Lillehammer

PBLs vedtekter regulerer valgkomiteens arbeid og styrets sammensetning.

I tillegg gir Instruks for valgkomiteen i PBL føringer for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen: – Går bredt ut

– Vi kartlegger selv kandidater, men ønsker også mange innspill fra medlemsbarnehagene. Vi oppfordrer derfor medlemmer i PBL til å foreslå aktuelle kandidater til oss, slik at vi etter hvert kan legge frem et best mulig forslag for landsmøtet i mai, sier Anita Gaustad, leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen er allerede godt i gang med sitt arbeid. I slutten av januar skal valgkomiteen møtes fysisk for å diskutere kandidater og det videre arbeidet.

– Det er svært viktig at styret i PBL er satt sammen av dyktige mennesker med relevant kompetanse til å løse de utfordringer medlemsbarnehagene står overfor de neste to årene, og at sammensetningen av styret er riktig ut fra de kriterier valgkomiteen forholder seg til. Det er ennå noen måneder til landsmøtet, men vi går bredt ut og ønsker i denne fasen å få så mange innspill fra medlemmene som mulig. Vi ser frem til å høre fra medlemsbarnehagene, sier Gaustad.

Ring eller send e-post!

Forslag til styrekandidater sendes på e-post til valgkomiteens leder på . Anita Gaustad kan også kontaktes på telefon 977 74 084.

Valgkomiteen ønsker innspill til aktuelle kandidater så raskt som mulig, gjerne før deres neste møte som er den 25. januar. Kandidater som er foreslått innen 1. mars vil bli vurdert i valgkomiteens arbeid med innstillingen som skal legges frem for landsmøtet.

– Ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker et bredt utvalg av kandidater å jobbe med. Det er helt sikkert mange der ute som kan gjøre en veldig god jobb for medlemsbarnehagene i PBL de neste to årene, oppfordrer Gaustad.

Innstillingen og oversikt over kandidater innmeldt til valgkomiteen offentliggjøres på pbl.no. Kandidater kan meldes til valgkomiteen inntil 10 dager før landsmøtet. Kandidater som her er foreslått til verv i styret, kan foreslås som benkeforslag på landsmøtet.

PBL-styret 2021-2023, fra venstre: Irene Thorvaldsen (1. vara), Torstein Johannessen (styremedlem), Eirik Husby (leder), Hans Jacob Sundby (styremedlem), Ragnhild Finden (nestleder), Therese Børke (styremedlem), Anne Irene Bøe Hilsen (styremedlem) og Kjetil Hopen (styremedlem).