Her er dokumentene til PBL Landsmøte 2023

To uker før PBL Landsmøte 2023 er det kommet inn 300 påmeldinger. Bildet er tatt på forrige landsmøte i 2021.

Her er dokumentene til PBL Landsmøte 2023

Landsmøtedokumentene er nå publisert og sendt ut til medlemmene i PBL. To uker før landsmøtet har 300 deltakere meldt seg på.

Publisert:

PBL Landsmøte arrangeres på Scandic Oslo Airport på Gardermoen, 8. og 9. mai 2023.

For dem som ikke har anledning til å delta fysisk, vil det i år for første gang være mulig å delta digitalt.

I tråd med PBLs vedtekter sendes dagsorden og saksdokumenter ut 14 dager før landsmøtet:

Landsmøtebok 2023

Melding for landsmøteperioden 2021-2023

For første gang vil landsmøtedokumentene i år ikke trykkes opp på papir.

De som skal delta på landsmøtet, må derfor ha med nettbrett eller bærbar pc for best mulig å kunne orientere seg i dokumentene underveis.

300 påmeldte

Fristen for påmelding til landsmøtet går ut førstkommende fredag.

Mandag morgen var det kommet inn 300 påmeldinger, hvorav 219 til fysisk deltakelse.

Fristen for å melde seg på eller melde inn fullmakt går i henhold til PBLs vedtekter ut ti dager før landsmøtet, altså 28. april.

Ennå ikke meldt deg på? Mer informasjon og påmelding her!

Viktige landsmøtesaker

På landsmøtet skal eierne av PBLs medlemsbarnehager behandle viktige landsmøtesaker som forslag til ny strategiplan, valg av nytt styre og saker som er fremmet av styret eller medlemmer.

Styrets forslag til strategiplan finner du fra side 40 i landsmøteboka.

Valgkomiteens forslag til nytt styre finner du på side 51 i landsmøteboka.

Det er kommet inn ett forslag fra et medlem. Det finner du på side 38 i landsmøteboka.

Politisk seminar og festmiddag

Som vanlig vil PBLs landsmøte ha et innholdsrikt program, også utenom behandlingen av landsmøtesakene.

Blant annet vil det bli et politisk seminar, med en rekke spennende deltakere.

Der vil det bli markert at det i år er 20 år siden barnehageforliket og 30 år siden PBL ble stiftet.

Mandag kveld vil det tradisjonen tro bli arrangert festmiddag. I år er det den musikalske komikeren Markus Neby som står for underholdningen.