Her er papirene til landsmøtet 2019

Her er papirene til landsmøtet 2019

Landsmøtepapirene er nå publisert og sendt ut til medlemmene i PBL. To uker før landsmøtet er det nå 273 deltakere som har meldt seg på.

Publisert:

27. og 28. mai arrangerer PBL landsmøtet på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

I tråd med PBLs vedtekter sendes dagsorden og saksdokumenter ut 14 dager før landsmøtet:

Last ned: Landsmøtebok 2019.pdf

Last ned: Melding for landsmøteperioden 2017-2019.pdf

Dersom du skal delta på landsmøtet, vil du få et trykt eksemplar av landsmøtepapirene og meldingen for landsmøteperioden ved oppmøte.

Nærmer seg 300 påmeldte

Det er stor interesse for PBLs landsmøte i år. På nåværende tidspunkt er 273 deltakere påmeldt.

Ennå ikke meldt deg på? Mer informasjon og påmelding her!

På landsmøtet skal eierne av PBLs medlemsbarnehager diskutere og behandle viktige landsmøtesaker som forslag til ny strategiplan, valg av nytt styre og saker som er fremmet av styret og medlemmer.

To miniseminarer om viktige tema

I tillegg til mange viktige landsmøtesaker, kan du på landsmøtet blant annet få med deg to miniseminarer om to viktige tema:

  • Finansiering av barnehagene – tilfeldig lotteri eller godt grunnlag for høy kvalitet?
  • Vold og overgrep mot barn – hvordan kan barnehagene forebygge og avdekke?

Miniseminar PBL Landsmøte 2019.pdf

Se program for landsmøtet 2019

Vel møtt på landsmøtet 27. og 28. mai!