Landsmøtet 2021: Staker ut kursen for PBL de neste årene

I overkant av 220 delegater er påmeldt til PBLs landsmøte som arrangeres på Gardermoen mandag og tirsdag.

Landsmøtet 2021: Staker ut kursen for PBL de neste årene

Da styreleder Eirik Husby åpnet PBL Landsmøte 2021, pekte han på verdien av konstruktive debatter og det å kunne møtes fysisk igjen.

Publisert:

– Det er på ingen måte gitt at alle er enige om alt. Men selv om PBL representerer et stort spekter av barnehager, både med tanke på geografi, pedagogikk, størrelse og organisering, opplever jeg at medlemsmassen evner å stå sammen om mange av de viktige målene.

Det sa Eirik Husby under åpningstalen på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport på Gardermoen mandag.

Utfordrende tider

Styreleder Eirik Husby på PBLs landsmøte 2021.

I åpningstalen snakket Husby også om de utfordrende tidene som barnehagesektoren opplever akkurat nå, i kjølvannet av Storberget-rapporten og Solberg-regjeringens forslag om kutt i pensjonspåslaget.

– Dessverre opplever vi nå at veldig mye av det som har vært selve fundamentet for den suksessen som oppbyggingen av denne sektoren har vært, nå er i spill. Vi er enig i at reguleringene i barnehagesektoren trenger en modernisering. Men det kan ikke skje uten samtidig å ivareta de helt grunnleggende prinsipper som har gjort det mulig å skape den kvaliteten, det mangfoldet og de lønns- og pensjonsvilkårene som kjennetegner sektoren, sa PBL-lederen.

Politisk miniseminar

Første dag av landsmøtet ble innledet med et politisk miniseminar.

Først holdt kunnskapsminister Tonje Brenna et innlegg., der hun både roste private barnehagen for den kvaliteten de leverer hver eneste dag, og pekte på behovet for å oppdatere regelverket som rammer inn virksomheten til private barnehager.

Statsråden rakk også å dele ut prisen Årets barnehageinspirator før hun forlot salen.

Anne Lindboe (PBL), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Bjørnar Moxnes (Rødt), Abid Raja (Venstre) , Kari-Anne Jønnes (Høyre) og Roy Steffensen (Frp) debatterte barnehagepolitikk generelt og private barnehager spesielt.

Det var lagt opp til politisk debatt der stortingspolitikere fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Senterpartiet og Rødt deltok, i tillegg til PBLs administrerende direktør Anne Lindboe.

Som oppspark til debatten var det korte innlegg fra fire ulike aktører i sektoren. 

Behandling av landmøtesaker

Etter lunsj mandag ble landsmøtesak 1 og 2 behandlet.

Styrets melding for landsmøteperioden ble tatt til orientering av landsmøtet.

Et innkommet forslag om en vedtektsendring knyttet til fullmakter fikk ikke 2/3 flertall i voteringen og ble dermed avvist.

Tirsdag ble styrets forslag til strategiplan vedtatt, med noen justeringer etter forslag både fra medlemsbarnehager og styret.

Landsmøtet ble avsluttet med valg, blant annet av nytt styre.

Se programmet for PBL Landsmøte 2021 her.