PBL med nytt faktahefte om private og kommunale barnehager – få det gratis tilsendt nå!

PBL med nytt faktahefte om private og kommunale barnehager – få det gratis tilsendt nå!

Mange medlemsbarnehager vil i tiden frem mot valget være i kontakt med politikere, journalister og andre med særlig interesse for barnehagesektoren. For å hjelpe barnehagene med å dele etterprøvbare fakta om private og kommunale barnehager, har PBL laget heftet Barnehagemonitor 2023.

Publisert:

Du kan bestille heftet gjennom å sende en e-post til , der du oppgir navn, adresse, mobilnummer og foretrukket antall eksemplarer.

For PBL og medlemsbarnehagene er det viktig at den offentlige debatten om private barnehager bygger på fakta – og ikke på myter og anekdoter.

– Barnehagesektoren er i dag mer velfungerende enn de fleste andre områder innenfor offentlig finansiert velferd. Men vi opplever ganske ofte at politikere ytrer seg i offentligheten om for eksempel bemanning og tariffordninger i private barnehager, men åpenbart uten først å ha sjekket hva som er riktig. Dette er skadelig for det offentlige ordskiftet, og det er svært beklagelig dersom enten lokale eller sentrale politikere fatter vedtak om barnehager på feilaktig faktagrunnlag, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

Etterprøvbar og kvalitetssikret informasjon

De offisielle og etterprøvbare tallene gir ofte et annet bilde av barnehagesektoren enn det som passer inn i fortellingen til enkelte av aktørene i samfunnsdebatten.

PBL mener det viktigste private barnehager kan gjøre for å få et ryddig ordskifte, er å dele korrekt informasjon om sektoren.

Siden 2019 har PBL derfor drevet nettsiden barnehagemonitor.no med oppdatert og relevant statistikk om private og kommunale barnehager.

Gjennom hovedtemaene «økonomi og tilskudd», «mangfold og eierskap», «lønn og pensjon», «bemanning og sykefravær», og «tilsyn og foreldretilfredshet» viser nettsiden frem sektoren ved hjelp av tall blant annet fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og materiale hentet fra tariffavtaler mellom partene i sektoren.

Papirversjon med overordnede tall

Nettsiden barnehagemonitor.no har den fordelen at den alltid er tilgjengelig på mobilen eller nettbrettet, at det er mulig å finne lokale tall og at den blir kontinuerlig oppdatert når nye data foreligger.

Ulempen er at den ikke er enkel å stikke i hånden til politikere, journalister eller andre som kommer på besøk i barnehagene.

I fjor laget PBL for første gang en papirversjon av Barnehagemonitor, med noen av de overordnede nasjonale tallene som gjelder for sektoren. I valgåret 2023 er det laget en ny utgave, med oppdaterte tall per utgangen av mai 2023.

bhgmonitor2023-1.jpg
bhgmonitor2023-2.jpg
bhgmonitor2023-3.jpg
bhgmonitor2023-4.jpg
bhgmonitor2023-5.jpg
bhgmonitor2023-6.jpg
bhgmonitor2023-7.jpg
bhgmonitor2023-8.jpg
bhgmonitor2023-9.jpg
bhgmonitor2023-10.jpg
bhgmonitor2023-11.jpg
bhgmonitor2023-12.jpg
bhgmonitor2023-13.jpg
bhgmonitor2023-14.jpg
bhgmonitor2023-15.jpg
bhgmonitor2023-16.jpg

Trykk på pilene til høyre eller venstre for å bla i heftet.

Bestill heftet

PBL vet at det er mange medlemsbarnehager som ønsker å bidra til en opplyst og faktabasert debatt. Derfor oppfordrer vi medlemsbarnehagene til å bestille heftet gjennom å sende en e-post til , der du oppgir navn, adresse, mobilnummer og foretrukket antall eksemplarer.

– Vi sender det så raskt vi klarer – og selvfølgelig helt gratis, sier Marius Iversen.

Ønsker du å laste ned Barnehagemonitor 2023 som PDF?

Trykk her!