Setter opp flere grunnkurs i HMS

Setter opp flere grunnkurs i HMS

På grunn av stor pågang har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste satt opp flere HMS-kurs i en rekke byer i Norge høsten 2020.

Publisert:

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Grunnkurset i HMS tilfredsstiller alle kravene til arbeidsmiljøloven og er et av de mest populære kurstilbudene til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Kursholder Jannicke T. Tofsland (bildet) tror det er flere årsaker til at dette kurset er så populært.

– Alle verneombud og daglig ledere i barnehagen er pålagt å gjennomføre HMS-kurs. Vårt grunnkurs i HMS er skreddersydd for barnehager og har en praktisk tilnærming til HMS-arbeidet i barnehagen, forklarer Tofsland.

Hun er HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og har holdt en rekke HMS-kurs over hele landet.  

Ønske om fysiske kurs

Selv om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har gode erfaringer med å gjennomføre kurs digitalt denne våren, er det et ønske fra barnehagene om at grunnkurset i HMS ønsker gjennomføres fysisk. I tillegg har pågangen til HMS-kursene vært stor denne våren og det settes derfor opp flere kurs til høsten.  

– Flere ønsker å ta kurset og vi må samtidig gjøre noen endringer i organiseringen for å ivareta smittevernet. Derfor setter vi blant annet opp flere kurs med færre deltakere på i Oslo, opplyser Jannicke T. Tofsland.
De fleste HMS-kursene som er satt opp i 2020 er spesielt tilpasset barnehagene som bruker PBL Mentor HMS, men det er i tillegg satt opp kurs i Bergen og Oslo for barnehager som ikke har PBL Mentor HMS. 

Meld deg på grunnkurs for deg som har PBL Mentor HMS

Kurset med PBL Mentor HMS er lagt opp over tre dager sammenhengende og går i følgende byer: Oslo, Tromsø, Molde, Kristiansand, Trondheim og Stavanger. 

Grunnkurs i HMS for deg uten PBL Mentor HMS går i følgende byer: Oslo og Bergen

Meld deg på HMS grunnkurs

Tilpasset barnehagene

HMS-kurset skal sikre nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og våre kurs er særskilt tilpasset barnehagen som arbeidsplass.

– Kurset skal gi deltakerne forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid med bred medvirkning har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått, sier Jannicke Tofsland.

HMS-kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Etter endt kurs er målet at deltakerne skal kunne:

  • Være i stand til å identifisere viktige arbeidsmiljøfaktorer.
  • Kjenne til ulike metoder for kartlegging og risikovurdering.
  • Tilegne seg kunnskap om hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.