Den viktige senioren

Viktige medarbeidere. Fagarbeider Serin Mehammer (t.h.), barne- og ungdomsarbeider Randi S. Hallseth og assistent Iren Aasen er tre av i alt åtte seniorer i barnehagen. For Kjersti Ellingsen er de en viktig ressurs som hun er opptatt av å ta vare på.

Viktige medarbeidere. Fagarbeider Serin Mehammer (t.h.), barne- og ungdomsarbeider Randi S. Hallseth og assistent Iren Aasen er tre av i alt åtte seniorer i barnehagen. For Kjersti Ellingsen er de en viktig ressurs som hun er opptatt av å ta vare på.

Den viktige senioren

Andelen medarbeidere i barnehagen over 50 år øker for hvert år. Likevel er det få ansatte over 62 år. Hvordan kan barnehagen legge til rette for seniorene?

Publisert:

(Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjenste i november i fjor)

Barnehagesektoren er en forholdsvis ung sektor, spesielt blant private barnehager som for alvor begynte å etablere seg for 20-30 år siden.

Mange av de som startet sin karriere i barnehage på den tiden, er nå i ferd med å bli seniormedarbeidere – det vil si ansatte fra 50 år og oppover.

– Vi ser en stor utvikling i andelen ansatte over 50 år. I 2005 var 18 prosent av de ansatte i barnehagene over 50 år. I 2014 hadde tallet steget til 22 prosent, sier HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Bedriftshelsetjeneste, Irmelin Krantz.

PBL Bedriftshelsetjeneste  setter i høst opp kurset Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist i sju ulike byer. Se oversikt og les mer om kurset. 

 

Selv om andelen eldre er raskt stigende, var det i 2014 bare fire prosent som var 62 år eller eldre.

– Det er viktig at vi ser nærmere på årsaken til hvorfor seniorene slutter så tidlig og ikke minst hvordan vi skal få dem til å stå i jobb lenger. Da er det viktig med en god seniorpolitikk, sier Krantz.

Det finnes ikke én suksessoppskrift for å beholde seniorene lenger i jobb, men flere faktorer spiller inn for å lykkes, ifølge Irmelin Krantz. 

Høy snittalder

Kjersti Ellingsen er daglig leder i Søre Øyane Grendelag Naturbarnehage på Lepsøy i Os kommune. Med en gjennomsnittsalder på 43 år, har hun det vi kan kalle en godt voksen personalgruppe. 

– Av våre totalt 20 medarbeidere er det flere av de ansatte som har passert 50 år og en del av dem er mellom 50 og 60 år, forteller Ellingsen.

For Ellingsen har det vært viktig å stille godt forberedt med å tilrettelegge og ta vare på seniorene. I samarbeid med PBL Bedriftshelsetjeneste har hun fått gode råd på veien og har gjennomført en rekke kurs for å gjøre arbeidsdagen best mulig for alle – uansett alder.

Lavt sykefravær

– Vi har innført det vi kaller raushetspolitikk og livsfasepolitikk ettersom det ikke bare er seniorene som kan trenge tilpasninger. Vi har også medarbeidere i småbarnsfasen med sine utfordringer og vi kan ha medarbeidere med sykdomsplager. Kollegastøtte er et viktig begrep i vår arbeidsdag, påpeker Ellingsen.

Muskel- og skjelettplager kan være årsak til sykefravær blant seniorer. I Søre Øyane barnehage er det et fjernt problem. Med et samlet sykefravær på rundt tre prosent de siste fem-seks årene, er barnehagen langt unna landsgjennomsnittet. 

– I Søre Øyane er sykefraværet imponerende lavt blant alle medarbeiderne, sier Irmelin Krantz.

Kartlegg alle over 50 år

Men hvordan skal barnehagen legge til rette for seniorene? Både Irmelin Krantz og Kjersti Ellingsen har flere gode tips å dele med barnehagene.

 • Kartlegging av alle ansatte, gjerne fra de fyller 50 år, med deres behov og ønsker.
 • Ulike seniorer har ulike behov. Det kan være ønsker om redusert arbeidstid, tilpasset arbeidstid, ergonomiske tiltak, trening, endret stilling, kurs.
 • Som ansatt i en barnehage med PBL-tariff har du også mulighet til å jobbe 80 prosent og få 100 prosent lønn fra fylte 62 år dersom du er fulltidsansatt.
 • Goder er ikke det viktigste, men opplevelsen av å ha et meningsfylt arbeid med gode kolleger og en leder som ser deg.

Krantz trekker også frem viktigheten av å jobbe med støyreduserende tiltak. Støy kan være en stressfaktor for både ansatte og barn.

Viktig kompetanse

Men hvorfor er det så viktig å ta vare på eldre arbeidstakere?

– Vi mennesker lærer og utvikler oss gjennom hele arbeidslivet. Den kompetansen barnehageansatte opparbeider seg gjennom mange år i yrkeslivet er viktig å benytte til det fulle. Derfor er det også viktig å ta vare på seniorene, at de ønsker og kan jobbe i barnehagen. Samtidig er det viktig at seniorene tar vare på egen helse, sier Krantz.

Faktorer som har innvirkning på seniorer i barnehager fortsetter i jobb er:

 • God helse
 • Arbeidsplassens betydning for den ansatte
 • Trivsel på jobb og mestring
 • Individuelle tilpasninger
 • Familieforhold
 • Hvilke holdninger kolleger har til seniorer - verdiskapning eller restarbeidsevne.
 • Gode pensjonsordninger som premierer de som vil jobbe lengre

Kjersti Ellingsen deler langt på vei Krantz sine tanker og tror at et godt arbeidsmiljø og jobbtrivsel er avgjørende for om eldre ansatte blir værende i jobb.

– I vår hadde vi vår første ansatte som gikk av med pensjon i en alder av 67 år. Det tok ikke lang tid før hun var tilbake som fast vikar – rett og slett fordi hun savnet kollegene og barnehagen, og vi savnet henne.