Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Hva innebærer det å bli senior? Hvilke konsekvenser har det for arbeidssituasjon og hvilke regler gjelder for uttak av pensjon? Når kan du gå av med pensjon, når ønsker du å gå av med pensjon, hvilke muligheter har du og hva er det viktig å tenke på?

Pris

2.000 kroner

Prisen inkluderer lunsj.

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ansatte (50+) og ledere med personalansvar i PBLs medlemsbarnehager.

Seniorpolitikk har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse. Hvilke fysiske og / eller organisatoriske tiltak skal til for å beholde seniorer som ønsker å stå lenger i arbeid?

Temaene som tas opp på kurset er:

  • Viktigheten av god seniorpolitikk for den enkelte ansatte, arbeidslivet og samfunnet
  • Synliggjøre et langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid
  • Holdninger til seniorer i barnehagen
  • Eksempel på hvordan man kan utvikle seniorpolitikk i barnehagen.
  • Pensjon – muligheter og begrensninger
  • Folketrygden, hvilke regler gjelder for uttak av alderspensjon
  • Pensjon i Storebrand, AFP og seniortiltak som ansatte i PBL-barnehagene er omfattet av i dag iht tariffavtalen
  • Personalforsikringer iht tariffavtalen med info om ansattfordeler/rabattavtaler på forsikringer, lån m.m. som ansatt i PBL-barnehage

Kursholdere:

Representanter fra forsikring og PBL Bedriftshelsetjeneste

Kursholdere

Anne Holm

Anne er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun bistår barnehagene med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, og tilbyr arbeidsplassvurderinger, kartleggingssamtaler og bistand i sykefraværsoppfølging. Hun underviser i ergonomi og stressmestring, og kan bistå i forhold til ulike psykososiale utfordringer. Anne har et ekstra engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Arild Urskar

Arild er forsikringsrådgiver i PBL Medlemsservice. Han/hun bistår barnehagene og ansatte med svar på spørsmål om folketrygden, tjenestepensjon og AFP i tillegg til øvrige personalforsikringer og skadeforsikringer for barnehagene.
Forsikringsavdelingen i PBL Medlemsservice har til sammen over 40 års erfaring innen pensjon og forsikring.

Hege Iversen

Hege er forsikringsrådgiver i PBL Medlemsservice. Han/hun bistår barnehagene og ansatte med svar på spørsmål om folketrygden, tjenestepensjon og AFP i tillegg til øvrige personalforsikringer og skadeforsikringer for barnehagene.
Forsikringsavdelingen i PBL Medlemsservice har til sammen over 40 års erfaring innen pensjon og forsikring.

Knut Ivar Forsmo

Knut Ivar er forsikringsrådgiver i PBL Medlemsservice. Han/hun bistår barnehagene og ansatte med svar på spørsmål om folketrygden, tjenestepensjon og AFP i tillegg til øvrige personalforsikringer og skadeforsikringer for barnehagene.
Forsikringsavdelingen i PBL Medlemsservice har til sammen over 40 års erfaring innen pensjon og forsikring.