Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Lykkelig som senior! Hvordan ha det bra på jobb – og som pensjonist?

Hva innebærer det å bli senior? Hvilke konsekvenser har det for arbeidssituasjon og hvilke regler gjelder for uttak av pensjon? Når kan du gå av med pensjon, når ønsker du å gå av med pensjon, hvilke muligheter har du og hva er det viktig å tenke på?

Sted og tid

09:00 - 16:00

Pris

2.000 kroner, inkludert lunsj

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ansatte (50+) og ledere med personalansvar i PBLs medlemsbarnehager.

Seniorpolitikk har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse. Hvilke fysiske og / eller organisatoriske tiltak skal til for å beholde seniorer som ønsker å stå lenger i arbeid?

Temaene som tas opp på kurset er:

  • Viktigheten av god seniorpolitikk for den enkelte ansatte, arbeidslivet og samfunnet
  • Synliggjøre et langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid
  • Holdninger til seniorer i barnehagen
  • Eksempel på hvordan man kan utvikle seniorpolitikk i barnehagen.
  • Pensjon – muligheter og begrensninger
  • Folketrygden, hvilke regler gjelder for uttak av alderspensjon
  • Pensjon i Storebrand, AFP og seniortiltak som ansatte i PBL-barnehagene er omfattet av i dag iht tariffavtalen
  • Personalforsikringer iht tariffavtalen med info om ansattfordeler/rabattavtaler på forsikringer, lån m.m. som ansatt i PBL-barnehage

Kursholdere:

Representanter fra forsikring og PBL Bedriftshelsetjeneste