Er nettverk i PBL noe for deg?

Er nettverk i PBL noe for deg?

Elin Aasheim og Evy Renate Kveen har stor nytte av å delta i PBLs nettverk. Her møter de likesinnede til lærerike og inspirerende samtaler om felles gleder og utfordringer.

Publisert:

PBLs nettverk er arenaer for uformell kompetansedeling, men der nødvendige rammer og strukturer for en god møteplass er ivaretatt. Nettverket skal være der for deg når du trenger det, her blir du forstått, lytter og deler erfaringer.

Medlemmer i PBL kan delta i to ulike nettverk. PBL Ledernettverk og/eller PBL Eiernettverk. Hvert nettverk har sin form og tar opp litt ulike tema, men fellesskapet kjennetegner begge nettverk.

5 kjapppe om PBL Eiernettverk

Elin Aasheim, Nystrand barnehage

– Hvorfor ble du med i PBL Eiernettverk?

– Jeg har savnet en gruppe for oss som eier en eller flere barnehager. Jeg ble glad da jeg ble spurt meg om å være med i PBL sitt eiernettverk. «Endelig!» tenkte jeg, «det er dette jeg og flere med meg trenger». Det er ensomt å være eier av én barnehage, og dette nettverket skaper samhold og trygghet.

– Hva setter du mest pris på ved å delta i nettverk?

– Samværet med de andre som er i samme situasjon. De forstår.

– Hva er forskjellen på nettverk og kurs, tenker du?

– På kurs skal vi lære noe fra en foreleser. Nettverk er for en bestemt gruppe som er i nesten samme situasjon og vi diskuterer og lærer av hverandre. Her får vi også god informasjon fra PBL om saker som angår nettopp oss.

– Hva betyr det å ha en egen møteplass for eiere av private barnehager?

– Det betyr mye for meg å treffe folk som er i nesten samme situasjon, de bare forstår hvordan det er. Vi har så mye vi kan lære av hverandre. Det gir håp når jeg vet at vi er flere, og jeg er takknemlig for den jobben PBL gjør for oss.

– Vil du anbefale andre å delta i nettverk?

– Ja, det vil jeg! Det gir trygghet å vite at vi ikke er alene.

Les mer om PBL Eiernettverk

5 kjapppe om PBL Ledernettverk

Evy Renate Kveen,Tytingen gards-  og naturbarnehage

– Hvorfor ble du med i PBL Ledernettverk?

– Jeg sitter veldig alene i jobben min, har ikke noe annet nettverk, og samarbeidet med de kommunale barnehagene fungerer ikke særlig godt. Nettverket er i tillegg lærerikt, inspirerende og er til god hjelp for meg i jobben. For meg er det viktig, trygt og godt å ha et forum med andre som sitter med samme utfordringer og arbeidsoppgaver.

– Hva setter du mest pris på ved å delta i nettverk?

– Jeg setter mest pris på at jeg får møte «likesinnede», og at dette er en plass der jeg kan ta opp utfordringer, høre om andre sine utfordringer og hvordan barnehagehverdagen som styrer er for andre. Jeg kan også etter møtene se at jeg er heldig med min barnehage, ansatte og foreldre. Nettverket får meg til å sette mer pris på det jeg har. Jeg har fått mye hjelp av nettverket, både med egne caser, men også av andre sine caser. Jeg setter også pris på det faglige, innleggene og det sosiale.

– Hva er forskjellen på nettverk og kurs, tenker du?

– I nettverk er du mer deltakende, du er med og styrer innholdet sammen med de andre deltakerne. Du kan ha kurs i et nettverk, men ikke nettverk på et kurs.

– Er det noe annet du vil trekke frem om det å delta i nettverket? Noe som har betydd noe for deg?

– Jeg føler personlig at nettverket gjør meg til en bedre leder, jeg er blitt tryggere i rollen min, og jeg har også fått bekreftet at jeg gjør mye rett. I tillegg er jeg blitt kjent med mange fine folk, inkludert nettverkslederne Aurora og Anne. Jeg er både eier, daglig leder og pedagogisk leder. Derfor er jeg også med i PBL Eiernettverk — og for meg så supplerer dette ledernettverket.

– Vil du anbefale andre å delta i nettverk?

– Ja, det vil jeg! Svaret har du over.

Les mer om PBL Ledernettverk